Hoppa till huvudinnehåll

Servicenätet

Servicenätet är välfärdsområdets plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i fortsättningen i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha). ‌Reformen av hela servicenätet i sin helhet kommer att ta flera år.

Den nuvarande informationen är ett utkastet till servicenätet. Vi kompletterar innehållet på webbplatsen allteftersom planerna framskrider.

Vad innebär planen för servicenätet?

Här hittar du svar på frågor om servicenätet i Varha samt om ärendets beredning.

Varhas plan för servicenätet framskrider – invånarträff

Måndagen den 13 maj kl. 18 ordnade vi en liveträff som riktar sig till alla invånare, där vi presenterade nuläget för reformen av servicenätet. Se inspelningen med finsk textning. Den svenska textningen pubiceras då den är klar.

Nyheter om servicenätet

Varhas sektion för organisering behandlar förslag till servicenätet

Nyhet

På torsdag 13.6.2024 behandlar sektionen för organisering i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) förslaget till Varhas servicenät för mun- och…

Nedläggningar och förändringar inom boendetjänsterna till behandling i nämnden för tjänster för äldre

Nyhet

Nämnden för tjänster för äldre fattar beslut om sju enheters framtid torsdagen den 13 juni.

Varhas välfärdsområdesstyrelse stakade ut riktlinjer för den regionala placeringen av social- och hälsocentralerna och -stationerna

Nyhet

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde behandlade vid sitt sammanträde 4.6.2024 den regionala placeringen av social- och…

Se inspelningen av Varhas webbsändning för invånarna om planerna kring servicenätet

Nyhet

Servicenätsplanerna för social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider. Måndagen den 13 maj ordnade Varha ett…