Hoppa till huvudinnehåll

Föreningssamarbete

Målet för samarbetet med organisationerna är att främja välfärd, hälsa, känsla av trygghet och delaktighet för invånarna i området.

Föreningssamarbetets former

  • Driftsbidrag och partnerskapsavtal
  • Stea-samarbete
  • Tillhandahållande av lokaler till organisationer
  • Organisationer som partner i utarbetandet av vägledande dokument och policyer och som medlemmar i arbetsgrupper
  • Samarbete inom utbildning
  • Främjande av frivillig verksamhet

Kontaktinformation

Anri Niskala, specialsakkunniganri.niskala@varha.fi