Hoppa till huvudinnehåll

Föreningssamarbete

Målet för samarbetet med organisationerna är att främja välfärd, hälsa, känsla av trygghet och delaktighet för invånarna i området.

Föreningssamarbetets former

  • verksamhets- och partnerskaps bidrag
  • erbjudande om utrymmen till föreningar och organisationer
  • organisationer som samarbetsparter i formulering av ledande dokument och processer
  • organisationer har representation i tväradministrativa strukturer som i välfärdsarbetsgrupperna
  • projektsamarbete
  •  STEA-utlåtanden

Kontaktinformation

Anri Niskala, specialsakkunniganri.niskala@varha.fi
Rea-Riitta Breilin, ekonomisekreterarerea.breilin@varha.fi