Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse: Sirkku, sjukskötare

Sirkku är fortfarande ganska ny vid enheten för effektiverat serviceboende Campuskoti Merihelmi i Salo – hon har varit sjukskötare vid enheten sedan november ifjol. Det är viktigt för Sirkku att arbeta uttryckligen som sjukskötare.

Sirkku Riikonen katsoo sotealan ammattilaisen työvaatteisiin pukeutuneena kohti kameraa. Hän nojaa kädellään sermin reunaan.

Nycklar inom vårdbranschen: Detektivarbete och möten

Jag känner att jag är på rätt plats just i vårdarbetet – och det var jag inte i lika stor utsträckning när jag verkade som chef i egenskapen av en avdelningsskötare tidigare. Till mitt arbete hör nu bl.a. introduktion och utveckling, vilka båda är viktiga för mig. Jag kan förverkliga mig själv bäst i detta arbete.  

Vardagliga sysslor som upprepas dagligen skapar regelbundenhet i arbetet såsom att hjälpa äldre människor då de gör sina morgonsysslor och vid måltider samt utdelning av mediciner. Man strävar alltid efter att beakta även önskemålen hos invånarna - orkar invånaren delta till exempel i rekreationsverksamhet eller skulle hen vilja gå ut och vistas där.  

Social- och hälsovårdsbranschen erbjuder kontinuerligt möjligheter till ytterligare utbildning. 

Jag hamnade i denna bransch då jag började som badare år 1987. Senare utexaminerades jag till primärvårdare och jag arbetade på en bäddavdelning vid hälsocentral. Även efter mycket studier och efter att jag har utexaminerats till sjukskötare (högre yrkeshögskoleexamen) har jag dock fortfarande alltid varit i denna bransch och jobbat med allt från samjour till vårdpooler.  

Sirkku har gjort nästan hela sin arbetskarriär i Saloregionen, men inte helt. Hon arbetade en tid som vårdare vid läkarmottagningen i Ivalo under åren 2019 och 2020. Man har fortfarande erbjudit henne arbete där under säsongen på hösten och vintern.  

Om jag får ledighet utan lön skulle jag kunna åka dit på nytt. Det är helt annorlunda att arbeta i Ivalo på grund av de långa avstånden. Bedömningen av vårdbehovet som sker per telefon har en central roll. 

Samarbete med studerande erbjuder nya synvinklar även för erfarnare vårdare

De som studerar till sjukskötare vid Åbo yrkeshögskola arbetar och lär sig samtidigt vid Merihelmi under en termin. Detta förbereder i sin tur de studerande snabbare för yrket på alla sätt.  

Den studerande tar kontroll över hela processen för effektiverat serviceboende och de uppgifter som hänför sig till den såsom beställningar av mediciner till klienterna och mottagning av nya invånare. Man kommer allt bättre in i arbetet när man får mera erfarenhet. Det skapar hela tiden något nytt även för oss erfarna arbetstagare, berättar Sirkku.  

Sirkku uppmuntrar även andra enheter till motsvarande samarbete med studerande. De unga som arbetar i social- och hälsovårdsbranschen inriktar sig ofta på kliniskt arbete eller på arbete där det händer saker och där man kan göra olika trick. Inom tjänster för äldre har man enligt Sirkku kanske i någon mån förblivit i skuggan av den specialiserade sjukvården när det gäller hur lockande arbetet är. 

Förändring hör till livet nuförtiden och man måste bara orka följa med i förändringen. Ärenden sköts i enlighet med överenskommelse, men praxis som leder till det gemensamma målet, kan alltid ändras och man behöver inte fastna vid några mönster här heller, konstaterar Sirkku.  

Olika slags personligheter kommer fram

Sirkku anser att förmågan att möta människor är viktig i hela vårdbranschen, men den är av särskild vikt inom tjänster för äldre. Jobbet erbjuder det bästa det kan ge när tiden räcker till för möten och när det finns tillräckligt med möjligheter att sköta ärenden på det sätt som man på förhand har velat sköta dem. 

Man utför även på sätt och vis detektivarbete då man vårdar människor. 

Vi är alla olika - en kan bli hjälpt av en sak, medan lösningen hittas på ett annat sätt för en annan. Om man vill hitta svar och är intresserad av människor ställs man på det här sättet inför nya fenomen i arbetet hela tiden. 

Förtroende för kollegerna och öppenhet är av stor vikt i arbetsgemenskapen. Även olika slags personligheter får enligt Sirkku absolut komma fram. Invånarna och patienterna känner på sig om man tittar snett på varandra i arbetsgemenskapen eller om andan inte är bra. Det hjärtligaste tacket kommer direkt av patienterna eller av invånarna och till all lycka får vi en hel del tack. 

Ett bevis på att Sirkku är öppen är att hon inte kommer på något sådant om sig själv som man inte visste om henne vid hennes nuvarande arbetsplats eller tidigare arbetsplatser.  

Motion i många former har varit en superkraft för Sirkku under hela livet. 

När jag blir äldre och arbetsdagen innehåller mycket social umgänge har det blivit allt viktigare för mig att ta det lugnt och att röra mig i naturen med min alaskan husky. Jag cyklar även från sommar till vinter till jobbet.