Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse: Vesa, räddningsdirektör

Det att räddningsdirektör Vesa Halonen hamnade i räddningsbranschen var slumparnas slump.

Vesa Halonen seisoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen paloauton edessä.

–  Jag hade gått en yrkesskola i byggnadsbranschen och hade därefter en plats i tekniska högskolan. Jag fick en känsla att byggnadsbranschen ändå inte är för mig och sökte mig till armén för att avlägga värnplikten. En gång när jag höll på att föra rekryter på tobakspaus stötte jag ihop med en brandman som nyligen utexaminerats från räddningsinstitutet och som berättade om utbildningen till räddningsman. Ett par veckor framåt från detta möte avlade jag redan tester för fysisk kondition och två veckor framåt från det avlade jag inträdesproven till utbildningen i Kuopio, minns Vesa.  

Halonen inledde sitt arbete vid räddningsverket som ambulansförare-brandman och småningom medan han arbetade växte det fram en vilja att utveckla arbetet så han sökte sig till uppgifter som brandförman. Från arbetet som brandförman sökte han sig till arbetet som brandmästare varvid han åter kunde påverka arbetet som brandförman och så vidare.

- Jag har alltid haft en stark vilja att utveckla mitt och andras arbete samt att få skapa möjligheter att lyckas i arbetet och det har alltid bäst lyckats från nästa steg. Under början av min karriär studerade jag aktivt vid sidan av arbetet och nu när karriärutvecklingen har varit ganska snabb under de senaste åren uppfylls behovet att utveckla sig själv redan i själva arbetet, tillägger han.  

– Min entusiasm för arbetet kommer via det att andra lyckas. Redan under tiden som brandförman var det strålande att se när brandmännen lyckades väl i sitt arbete, när vi först tillsammans hade tränat det. Och i mitt nuvarande arbete inspireras jag av att jag har möjlighet att ge att andra verktyg att lyckas i sitt eget arbete. Känslan av uppskattning i arbetet kommer av allmänna saker, att man hälsar och att man är artig. Uppskattning är även det att man utför sina egna arbetsuppgifter och vid behov hjälper andra i deras egna arbetsuppgifter, funderar Vesa.  

Halonen uppskattar en känsla av samhörighet i arbetet och det att man uppför sig väl mot andra samt beaktar alla jämlikt. Han uppskattar även att man diskuterar alla slags ärenden öppet och att man stöder andra vid behov.

– En god arbetsdag kan bestå av två saker; man får möta människor ansikte mot ansikte, antingen personal eller kunder och för det andra det att planerna framskrider och man slutför ärenden antingen tillsammans eller ensam. Det känns även bra att prestera, till exempel genom att göra små saker framskrider den stora helheten, fortsätter Vesa. 

Vesa har bara börjat i sitt nuvarande arbete som räddningsdirektör, men arbetet har i mycket hög grad motsvarat det som han även har förväntat sig.

– Jag har arbetat nästan fyra år den senaste tiden i den högsta ledningen och ledningsgruppen för två räddningsverk så jag har redan fått följa med bredvid hur räddningsverk leds på annat håll, preciserar han.   

Vesas superkraft är att han blir entusiastisk.

– Jag blir lätt entusiastisk över saker och jag entusiasmeras av att slutföra ärenden. Jag är mycket inspirerad över mitt nuvarande arbete och den möjlighet som välfärdsområdesreformen för med sig.