Hoppa till huvudinnehåll

Våra kommunikationsprinciper

Kommunikation ingår i all verksamhet och allt beslutsfattande inom välfärdsområdet. Kommunikationens uppgift är att lyssna och berätta – internt och externt. Allt som vi kommunicerar och som kommuniceras om oss påverkar invånarnas, kundernas och andra intressegruppers uppfattning om välfärdsområdet.

Genom vår kommunikation vill vi främja personal- och kundupplevelsen inom välfärdsområdet. Vi kommunicerar på finska och svenska samt vid behov på andra språk som används av våra invånare.

Vår kommunikation följer riktlinjerna i välfärdsområdets strategi och värderingar.

"Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.” 

De här principen styr också vår kommunikation.

Alla medarbetare inom välfärdsområdet är kommunikatörer.

Vi kommunicerar öppet och med framförhållning. Vi kommunicerar till våra invånare och till personalen när ny service planeras och förbereds, innan den har lanserats. Vi lägger särskild vikt vid att vårt budskap ska vara tydligt, begripligt och tillgängligt.

Vi kommunicerar via flera kanaler för att nå alla invånare.

Vi lyssnar noggrant på vår omgivning och söker aktivt efter nya lösningar för att kunna förbättra vår kommunikation.