Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdstjänsternas kontaktuppgifter

Här finner du kontaktuppgifter till de mest centrala personerna inom social Egentliga Finlands välfärdsområdes social- och hälsovårdstjänster. E-postadresserna skrivs i formatet sbeanza.rsgreanza@ineun.svif.ahrav@nmanretfe.nmanrof , om inte annat meddelas. Om du inte finner kontaktuppgifter till personen du söker ur listan nedan, kan du även vända dig till kommunikationsenheten ivrfgvagn@ineun.svif.ahrav@atnitseiv .

Resultatområdesdirektör, social- och hälsotjänster
Mikko Pakarinen
tfn 050 512 9270

Resultatområdesdirektörens sekreterare
Sanna Helminen

tfn 044 772 3651

Servicedirektör, social- och hälsocentraltjänster
Jane Marttila
tfn 050 518 2792

Servicedirektörens sekreterare, social- och hälsocentraltjänster
Sanna Renfors
tfn 044 907 3628

Servicedirektör, social och handikappservice
Emilia Heikkilä
tfn 050 373 2563

Servicedirektörens sekreterare, social och handikappservice
Satu Monnonen
tfn 040 513 1675

Servicedirektör, kundhandledning
Jenni Kiviluoto
tfn 
040 138 4182

Servicedirektör, universitetssocial- och hälsocentral
Susanna Laivoranta-Nyman
tfn 050 511 1734

Direktör för barnfamiljeservicen
Krista Ryödi
tfn 050 597 7151

Direktör för tjänster för personer i arbetsför ålder
Marika Lehtinen
tfn 040 486 0935

Direktör för handikappservice
Sari Hietala
tfn 040 353 4044

Direktör för öppenvård
Suvi Vainiomäki
tfn 050 518 3274

Direktör för munhälsovård
Marina Merne-Grafström
tfn 040 481 1047

Direktör för familjecenter
Terhi Vierikko
tfn 050 314 6012

Direktör för tjänster som stöder funktionsförmåga
Taru Falenius
tfn 040 579 6749

Direktör för missbruks- och mentalvårdstjänster
Tommi Väyrynen
tfn 050 599 3111

Förvaltningsöverläkare
Jutta Peltoniemi
tfn 040 595 3682

Förvaltningsöverläkarens sekreterare
Sannakaisa Salonen
tfn 040 665 5195

Förvaltningsöverskötare
Minna Ylönen
tfn 044 907 3495

Social- och hälsocentraltjänster

Social- och funktionshinderservice

Kundhandledning

Universitetssocial- och hälsocentral