Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning av handlingars offentlighet inom Egentliga Finlands välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde är en sådan informationshanteringsenhet som avses i 4 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Enligt lagens 28 § ska en informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar.

Beskrivningen av handlingars offentlighet redogör för informationslager och ärenderegister inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Syftet med beskrivningen är att underlätta framställningen av begäran om information från dessa.

Ärenderegister

Ärenderegistret är en helhet som innehåller ärenden som inletts inom Egentliga Finlands välfärdsområde, deras handläggningsskeden och tillhörande handlingar. Information som hänför sig till ärenderegistret finns i ärendehanteringssystemet, men också i operativa system och som pappersmaterial.

Begäran om information

Närmare anvisningar för begäran om information finns under varje informationslager.

Informationslager

Med informationslager avses en uppsättning informationsmaterial som används för en myndighets uppgifter eller övrig verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.