Hoppa till huvudinnehåll

Kundavgifter

Kundavgifter i Egentliga Finlands välfärdsområde år 2024.

Kundavgifter inom primärvården

 • Besöksavgift för läkarmottagning i social- och hälsocentral (tidigare hälsocentralsavgift): 23,00 €/besök
 • Skötarmottagning i social- och hälsocentral: avgiftsfri
 • Primärvårdens jour: 31,60 €/besök
 • Primärvård och sjukhusets samjour: 46,00 €/besök
 • Läkarintyg
  • A) avgiftsfritt
  • B) 56,70 €
  • C) 68,10 €
  • D) besök hos läkare 23 €
 • Uteblivet besök som inte avbokats 56,70 €

I vilka fall är tjänsten avgiftsfri?

Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år. Kundavgifter uppbärs inte av följande kunder: frontveteraner, de som har fått fronttjänsttecken (markeringen R på FPA-kortet), krigsinvalider, minröjare med intyg från Krigsarkivet, de som får garantipension och de kunder som uppvisar ett beslut om utkomststöd som är i kraft i samband med besöket.

Kundavgifter inom ÅUCS sjukhustjänster

 • Poliklinikavgift, mottagning hos specialläkare: 46,00 €/besök
 • Akutbesök hos sjukskötare 31,60 €/besök
 • Akutbesök hos läkare 46,00 €/besök
 • Vårddag 54,60 €/dygn
  • Nedsatt avgift för vårddag 25,10 €/dygn
  • Vårddag inom psykiatri 25,10 €/dygn
  • Natt-/dagvård 25,10 €/natt eller dag
  • Rehabiliteringsvård 18,80 €/dygn
 • Dagkirurgisk vård 150,80 €/ingrepp
 • Vård som ges i serie: 12,80 €/gång
 • Avgift för läkarintyg och läkarutlåtande
  • A) avgiftsfritt
  • B) 56,70 €
  • C) 68,10 €
 • Uteblivet besök som inte avbokats 56,70 €/gång

En distansmottagning kan jämföras med ett normalt poliklinik- eller terapibesök och för den debiteras en besöksavgift. Utöver besöksavgift eller avgift för vårddag faktureras patienten inte separat för bildundersökningar som görs inom välfärdsområdet och som utgör en del av patientens vård.

Mer information om kundavgifterna för ÅUCS sjukhustjänster

Kundavgifter för tjänster inom hemsjukhus och hemsjukvård

 • Hemsjukhus: 25,10 €/dag
 • Besök av tillfällig hemsjukvård
  • Besök av läkare eller tandläkare: 21,10 €/besök
  • Hembesök av sjukskötare, hälsovårdare, munhygienist, tandskötare, terapeuter: 13,40 €/besök
  • Hembesök av hälsovårdare inom rådgivning: avgiftsfri

Kundavgifter inom mun- och tandvården

 • Besöksavgifter:
  • Munhygienist: 11,30 €/besök
  • Tandläkare: 14,60 €/besök
  • Specialtandläkare: 21,50 €/besök
  • Utöver besöksavgift tas det ut avgifter för undersökningar och ingrepp.
 • Specialiserad sjukvård för mun och käkar som getts inom primärvården: 46,00 €/besök
 • Bilddiagnostik, tandröntgen: 9,40 €/bild
 • Bilddiagnostik, panoramaröntgen: 21,10 €/bild
 • Förebyggande mun- och tandvård: 9,40 €/besök
 • Tandregleringsapparater och proteser: de tandtekniska kostnader som uppstår av åtgärderna

Kundavgifter för tjänster för barn, unga och familjer

 • Hemservice för barnfamiljer: 7,15 €/timme
 • Avgifter inom hälso- och sjukvården för personer under 18 år
  • Poliklinikavgift, mottagning hos specialläkare: 46,00 €/besök
  • Dagkirurgiskt ingrepp: 150,80 €/ingrepp
 • Vård på bäddavdelning samt institutionsvård
  • Kortvarig vård på bäddavdelning: 54,60 €/dygn
  • Avgift för vård och uppehälle vid en psykiatrisk verksamhetsenhet: 25,10 €/dygn
  • Avgift för vård och uppehälle inom avvänjning: 25,10 €/dygn
  • Dag- eller nattvård: 25,10 €/dygn

Kundavgifter inom tjänster för personer i arbetsför ålder

Kundavgifter för tjänster som ges hem för personer i arbetsför ålder 

 • Hemvård, kontinuerlig och regelbunden, inkomstrelaterad
 • Hemvård, tillfällig
  • Hembesök av skötare: 13,40 €/besök
  • Hembesök av läkare: 21,10 €/besök
 • Stödtjänster 
  • Måltidsservice, hemkörning: 8,80 €/måltid
  • Uträttande av ärenden: 11,00 €/gång
  • Städservice: 27,50 €/timme
  • Klädvårdsservice: 11,00 € för varje full tvättmaskin
  • Badservice: 9,90 €/gång
 • Trygghetstjänster
  • Hyra för trygghetstelefon: 22,00 €/mån.
  • Installering av trygghetstelefon: 24,20 €/gång
  • Spislarm/spisvakt 22,00 €/mån.
  • Smart dörrlarm 16,50 €/mån.
  • Besök av en trygghetshjälpare som stödtjänst: 22,00 €/gång
  • Besök av en trygghetshjälpare, engångsbesök: 82,50 €/gång

Kundavgifter för boendeservice för personer i arbetsför ålder

 • Avgifter för måltider för boende på servicecenter
  • frukost 2,80 €/måltid
  • lunch 6,60 €/måltid
  • middag 5,50 €/måltid
  • eftermiddagskaffe, lätt kvällsmåltid 1,70 €/måltid
  • alla måltider under en dag 18,20 €/dag
 • Boendeservice 
  • Gemenskapsboende: ingen avgift debiteras för verksamhet som främjar socialt umgänge, klienten betalar boendekostnaderna
  • Gemenskapsboende, kortvarigt: 25,10 €/dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, långvarigt: inkomstrelaterad
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, kortvarig: 40,00 €/dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, dag- eller nattvård: 27,50 €/dygn
 • Vård på bäddavdelning
  • Kortvarig vård på bäddavdelning: 54,60 €/dygn
  • Efter att avgiftstaket uppnåtts: 25,10 €/dygn
  • Avgift för vård och uppehälle vid en psykiatrisk verksamhetsenhet: 25,10 €/dygn
  • Avgift för vård och uppehälle inom avvänjning: 25,10 €/dygn
  • Dag- eller nattvård: 25,10 €/dygn
 • Långvarig institutionsvård: inkomstrelaterad

Kundavgifter inom tjänster för äldre

Kundavgifter för service för äldre som ges hemma 

 • Hemvård, kontinuerlig och regelbunden: inkomstrelaterad
 • Hemvård, tillfällig
  • Hembesök av skötare: 13,40 €/besök
  • Hembesök av läkare: 21,10 €/besök
 • Stödtjänster 
  • Måltidsservice, hemkörning: 8,80 €/måltid
  • Uträttande av ärenden: 11,00 €/gång
  • Städservice: 27,50 €/timme
  • Klädvårdsservice: 11,00 € per fylld tvättmaskin
  • Badservice: 9,90 €/gång
 • Trygghetstjänster
  • Hyra för trygghetstelefon: 22,00 €/mån
  • Installering av trygghetstelefon: 24,20 €/gång
  • Spislarm/spisvakt 22,00 €/mån.
  • Intelligent dörrlarm 16,50 €/mån.
  • Besök av en trygghetshjälpare som stödtjänst: 22,00 €/gång
  • Besök av en trygghetshjälpare, engångsbesök: 82,50 €/gång
 • Säkerhetsutrustning mot extra kostnad
  • Brand-, rök- eller kolmonoxidvarnare: 5,50 €/anordning/mån.
  • Rörelsedetektorer: 11 €/anordning/mån.
  •  Smart dörrlarm: 16,50 €/mån

Kundavgifter inom boendeservice för äldre

 • Avgifter för måltider för boende på servicecenter
  • frukost 2,80 €/måltid
  • lunch 6,60 €/måltid
  • middag 5,50 €/måltid
  • eftermiddagskaffe, lätt kvällsmåltid 1,70 €/måltid
  • alla måltider under en dag 18,20 €/måltidsdag
 • Boendeservice 
  • Gemenskapsboende: ingen avgift debiteras för verksamhet som främjar socialt umgänge, klienten betalar boendekostnaderna
  • Gemenskapsboende, kortvarigt: 25,10 €/dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, långvarigt: inkomstrelaterad
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, kortvarig: 40,00 €/dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, dag- eller nattvård: 27,50 €/dygn
 • Vård på bäddavdelning
  • Kortvarig vård på bäddavdelning: 54,60 €/dygn
  • Efter att avgiftstaket uppnåtts: 25,10 €/dygn
  • Avgift för vård och uppehälle vid en psykiatrisk verksamhetsenhet: 25,10 €/dygn
  • Avgift för vård och uppehälle inom avvänjning: 25,10 €/dygn
  • Dag- eller nattvård: 25,10 €/dygn
 • Institutionsvård och vård på ålderdomshem: inkomstrelaterad
 • Familjevård
  • på heltid: inkomstrelaterad
  • kortvarig: 29,70 €/dygn
  • en del av dygnet: 17,80 €

Övriga kundavgifter inom tjänster för äldre 

 • Hemvårdens rehabiliterande bedömningsperiod: 13,40 €/besök
 • Rehabiliterande dagverksamhet som stödtjänst
  • Tjänst som varar hela dagen, över 4 timmar: 22,00 €/gång
  • Tjänst en del av dagen: 16,50 €/gång
  • Transport: självriskandel 3 €/riktning 
 • Besök av en trygghetshjälpare, engångsbesök: 82,50 €/gång

Kundavgifter inom funktionshinderservicen

 • Kortvarig vård under undersökning och rehabilitering: 18,80 €/dygn 
 • Långvarig institutionsvård och institutionsrehabilitering: inkomstrelaterad
 • Kortvarig vård eller boendeservice (avgift för uppehälle)
  • personer över 16 år: 16,50 €/dygn
  • personer under 16 år: 9,90 €/dygn
 • Långvarigt serviceboende och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg: 44,00 €/dygn
 • Måltider inom boendeservicen
  • frukost 2,80 €/måltid
  • lunch 6,60 €/måltid
  • eftermiddagskaffe 1,70 €/måltid
  • middag 5,50 €/måltid
  • kvällsmåltid 1,70 €/måltid
  • alla måltider under en dag 18,20 €/måltidsdag

Efterskänkande och nedsättning av kundavgift

Avgiftsfria tjänster

Allmänt om kundavgifter