Hoppa till huvudinnehåll

Kundavgifter

Kundavgifter i Egentliga Finlands välfärdsområde år 2023.

Kundavgifter inom primärvård

 • Besöksavgift för läkarmottagning i social- och hälsocentral (tidigare hälsocentralsavgift): 20,90 € / besök eller 41,80 € / år
 • Vårdarmottagning i social- och hälsocentral: avgiftsfri
 • Jour i primärvård: 28,70 € / besök
 • Samjour i primärvård och sjukhus: 41,80 € / besök
 • Läkarintyg
  • A) avgiftsfritt
  • B) 50,80 €
  • C) 61,80 €
  • D) besök hos läkare 20,90 €
 • Oanvänd service som inte avbokats 51,50 €

Kundavgifter inom ÅUCS sjukhustjänster

 • Mottagning hos specialläkare: 41,80 €/besök
 • Akutbesök hos sjukskötare 28,70 euro € / besök
 • Akutbesök hos läkare 41,80 / besök
 • Vårddag 49,60 € / dygn
  • Nedsatt avgift per vårddag 22,80 € / dygn
  • Vårddag inom psykiatri 22,80 € / dygn
  • Natt-/dagvård 22,80 € / natt eller dag
  • Rehabiliteringsvård 17,10 € / dygn
 • Dagkirurgisk vård 136,90 € / ingrepp
 • Vård som ges i serie: 11,60 € / gång
 • Avgift för läkarintyg och -utlåtande
  • A) avgiftsfritt
  • B) 50,80 €
  • C) 61,80 €
 • Oanvänd service som inte avbokats 51,50 €

En distansmottagning kan jämföras med ett normalt poliklinik- eller terapibesök och det tas ut en besöksavgift för det. Utöver besöksavgift eller avgift för vårddag faktureras kunde inte separat för de bilddiagnostiska undersökningar som genomförs i välfärdsområdet och som är en del av vård av hen.

Kundavgifter för tjänster inom hemsjukhus och hemsjukvård

 • Besök av hemsjukhus och besök av tillfällig hemsjukvård
  • Besök av läkare eller tandläkare: 19,20 € / besök
  • Hembesök av sjukskötare, hälsovårdare, munhygienist, tandskötare, terapeuter: 12,20 € / besök
  • Hembesök av hälsovårdare inom rådgivning: avgiftsfri
 • Hemsjukhus: 22,80 € / dag

Kundavgifter inom mun- och tandvård

 • Besöksavgifter:
  • Munhygienist: 10,30 € / besök
  • Tandläkare: 13,30 € / besök
  • Specialtandläkare: 19,50 € / besök
  • Utöver besöksavgiften tas det ut avgifter för undersökningar och ingrepp.
 • Specialiserad sjukvård för mun och käkar som getts inom primärvården: 41,80 € / besök
 • Bilddiagnostik, tandröntgen: 8,50 € / bild
 • Bilddiagnostik, panoramaröntgen: 19,20 € / bild
 • Förebyggande munhälsovård: 8,50 € / besök

Kundavgifter för tjänster för barn, unga och familjer

 • Hemservice för barnfamiljer: 6,50 € / timme
 • Avgifter inom hälsovården för personer under 18 år
  • Poliklinikavgift, mottagning hos specialläkare: 41,80 € / besök
  • Dagkirurgiskt ingrepp: 136,90 € / ingrepp
 • Bäddavdelningsvård och institutionsvård
  • Kortvarig bäddavdelningsvård: 49,60 € / dygn
  • Avgift för vård och uppehälle i en verksamhetsenhet för psykiatrin: 22,80 € / dygn
  • Avgift för vård och uppehälle inom avgiftning: 22,80 € / dygn
  • Dag- eller nattvård: 22,80 € / dygn

Kundavgifter inom tjänster för personer i arbetsför ålder

Kundavgifter för tjänster som ges hem till kunden inom tjänster för personer i arbetsför ålder 

 • Hemvård, kontinuerlig och regelbunden, inkomstrelaterad
 • Hemvård, tillfällig
  • Hembesök av vårdare: 12,20 € / besök
  • Hembesök av läkare: 19,20 € / besök
 • Stödtjänster 
  • Måltidsservice, transporteras hem: 8 € / måltid
  • Tjänst uträttande av ärenden: 10 € / gång
  • Städservice: 25 € / timme
  • Klädvårdsservice: 10 € / tvättmaskin 
  • Badservice: 9 € / gång
 • Trygghetsservice
  • hyra för trygghetstelefon: 20 € / mån
  • installering av trygghetstelefon: 22 € / gång
  • spislarm/spisvakt 20 € / mån
  • intelligent dörrlarm 30 € / mån
  • besök av Trygghetshjälpare som stödtjänst: 20 € / gång
  • besök av Trygghetshjälpare, av engångs natur: 75 € / gång

Kundavgifter för boendeservice för personer i arbetsför ålder

 • Avgifter för måltider för personer som bor på servicecenter
  • frukost 2,5 € / måltid
  • lunch 6 € / måltid
  • middag 5 € / måltid
  • eftermiddagskaffe, liten kvällsmåltid 1,5 € / måltid
  • måltider för hela dagen 16,5 € / måltidsdag
 • Boendeservice 
  • Gemenskapsboende (serviceboende): inkomstrelaterad
  • Gemenskapsboende, kortvarigt (serviceboende): 22,80 € / dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, långvarigt: inkomstrelaterad
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, kortvarig (effektiverat serviceboende): 40 € / dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, dag- eller nattvård: 25 € / dygn
 • Bäddavdelningsvård
  • Kortvarig bäddavdelningsvård: 49,60 € / dygn
  • Efter att avgiftstaket uppnåtts: 22,80 € / dygn
  • Avgift för vård och uppehälle i en verksamhetsenhet för psykiatrin: 22,80 € / dygn
  • Avgift för vård och uppehälle inom avgiftning: 22,80 € / dygn
  • Dag- eller nattvård: 22,80 € / dygn
 • Institutionsvård: inkomstrelaterad

Kundavgifter inom tjänster för äldre

Kundavgifter för service för äldre som ges hemma 

 • Hemvård, kontinuerlig och regelbunden, inkomstrelaterad
 • Hemvård, tillfällig
  • Besök av vårdare: 12,20 € / besök
  • Hembesök av läkare: 19,20 € / besök
 • Stödtjänster 
  • Måltidsservice, transporteras hem: 8 € / måltid
  • Tjänst uträttande av ärenden: 10 € / gång
  • Städservice: 25 € / timme
  • Klädvårdsservice: 10 € / tvättmaskin 
  • Badservice: 9 € / gång
 • Trygghetsservice
  • Hyra för trygghetstelefon: 20 € / mån
  • Installering av trygghetstelefon: 22 € / gång
  • Spislarm/spisvakt 20 € / mån
  • Intelligent dörrlarm 30 € / mån
  • Besök av Trygghetshjälpare som stödtjänst: 20 € / gång
  • Besök av Trygghetshjälpare, av engångs natur: 75 € / gång

Kundavgifter inom boendeservice för äldre

 • Avgifter för måltider för personer som bor på servicecenter
  • frukost 2,5 € / måltid
  • lunch 6 € / måltid
  • middag 5 € / måltid
  • eftermiddagskaffe, lätt kvällsmåltid 1,5 €/måltid
  • måltider för hela dagen 16,5 € / måltidsdag
 • Boendeservice 
  • Gemenskapsboende (serviceboende): inkomstrelaterad
  • Gemenskapsboende, kortvarigt (serviceboende): 22,80 € / dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, långvarigt: inkomstrelaterad
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, kortvarig (effektiverat serviceboende): 40 € / dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg, dag- eller nattvård: 25 € / dygn
 • Bäddavdelningsvård
  • Kortvarig bäddavdelningsvård: 49,60 € / dygn
  • Efter att avgiftstaket uppnåtts: 22,80 € / dygn
  • Avgift för vård och uppehälle i en verksamhetsenhet för psykiatrin: 22,80 € / dygn
  • Avgift för vård och uppehälle inom avgiftning: 22,80 € / dygn
  • Dag- eller nattvård: 22,80 € / dygn
 • Institutionsvård och vård på ålderdomshem: inkomstrelaterad
 • Familjevård
  • på heltid: inkomstrelaterad
  • kortvarig: 27 € / dygn
  • en del av dagen: 16,20 €

Övriga kundavgifter inom tjänster för äldre 

 • Hemvårdens rehabiliterande bedömningsperiod: 12,20 € / besök
 • Vardagsrehabilitering som stödtjänst 12,20 € / besök 
 • Rehabiliterande dagverksamhet som stödtjänst
  • Tjänst som varar hela dagen, över 4 timmar: 20 € / gång
  • Tjänst en del av dagen: 15 € / gång
  • Transport: självriskandel 3 € / riktning 
 • Besök av Trygghetshjälpare, av engångs natur: 75 € / gång

Kundavgifter inom funktionshinderservice

 • Kortvarig undersöknings- och rehabiliteringvård: 17,10 € / dygn 
 • Långvarig institutionsvård och institutionsrehabilitering: inkomstrelaterad
 • Kortvarig vård eller boendeservice (avgift för uppehälle)
  • För personer över 16 år 15 € / dygn
  • För personer under 16 år 9 € / dygn
 • Långvarigt serviceboende och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg: 40 € / dygn
 • Måltider inom boendeservice
  • frukost 2,5 € / måltid
  • lunch 6 € / måltid
  • eftermiddagskaffe 1,5 € / måltid
  • middag 5 € / måltid
  • liten kvällsmåltid 1,5 € / måltid
  • måltider för hela dagen 16,5 € / måltidsdag

Efterskänkande och nedsättning av kundavgift

Avgiftstak

Avgiftsfria tjänster

Allmänt om kundavgifter

Kundavgiftsguiden (PDF)