Hoppa till huvudinnehåll

Servicesedel

Genom servicesedlar har du som kund hos social- och hälsovården större valfrihet och möjlighet att skaffa de tjänster du behöver hos privata serviceproducenter.

Vad är en servicesedel?

Med servicesedlar kan en kund skaffa tjänster hos en privat serviceproducent istället för de tjänster som kommunen producerar eller köper. Kommunen slår fast värdet på servicesedeln och godkänner de serviceproducenter vars tjänster kan betalas med den. Kundens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens avgift och värdet på servicesedeln. Servicesedlarnas självriskandel räknas inte in i avgiftstaket.

Vad ska jag göra när jag har beviljats en servicesedel?

När du har fått en servicesedel kan du välja din serviceproducent på parastapalvelua.fi.

Du kan jämföra och välja serviceproducent utan att logga in. När du loggar in kan du se dina uppgifter och beviljade servicesedlar samt tjänster som du använder.

Servicesedeln har ett nummer som du ska uppge till serviceproducenten. På så sätt uppstår det ett avtal mellan dig och serviceproducenten som omfattas av konsumentskyddslagstiftningen. Servicesedeln är personlig och sedelns nummer får inte lämnas ut till utomstående.

Serviceproducenten fakturerar dig för självriskandelen. Du kan också köpa extra tjänster av serviceproducenten, men för dessa betalar du själv.

I PSOP-systemet kan se vilka tjänster du har använt samt tillgängliga tjänster och vilka serviceproducenter som tillhandahåller dem. Du kan också

Användarguide för e-tjänsten Parastapalvelu (på finska) finns nedan.

Information till serviceproducenter