Hoppa till huvudinnehåll

Servicesedel

Med en servicesedel kan du skaffa tjänster hos en privat serviceproducent istället för de tjänster som välfärdsområdet producerar eller köper. Välfärdsområdet beslutar om vilka tjänster som kan skaffas med servicesedel och godkänner servicesedelproducenterna.

Du kan själv välja en serviceproducent från listan över godkända serviceproducenter i webbtjänsten Parasta Palvelua. Servicesedeln har ett nummer som du ska uppge till serviceproducenten.

För tjänster som du köper med servicesedel debiterar välfärdsområdet ingen kundavgift av dig, utan du betalar en självriskandel direkt till serviceproducenten. Beloppet på självriskandelen varierar.

Gå till webbtjänsten Parasta palvelua

Anvisningar för hur du använder tjänsten finns på webbsidan. Nedan finns även sammanställda anvisningar på finska:

Servicesedelns värde

Värdet på servicesedeln varierar beroende på tjänst. För vissa tjänster fastställs värdet utifrån kundens inkomster. Vissa servicesedeltjänster är avgiftsfria för alla.

Vem får servicesedel?

Servicesedel kan beviljas i samband med bedömning av vård- eller servicebehovet.

Välfärdsområdet beslutar om hur och vem som beviljas servicesedel. Beslutet om servicesedel fattas inom respektive serviceområde.

Mer information

Mer information om servicesedlar finns i regelböckerna för servicesedlar. Regelböckerna finns på sidan för serviceproducenter:

Information om servicesedlar för serviceproducenter