Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Statlig forskningsfinansiering

Enligt hälso- och sjukvårdslagen definierar Social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med samarbetsområdenas forskningskommittéer tyngdpunktsområdena och målen för hälsoforskningen på universitetsnivå vart fjärde år.

Statlig finansiering för hälsoforskning på universitetsnivå ges till samarbetsområdenas forskningskommittéer, som enligt ansökningarna besluter om beviljande av forskningsmedel till forskningsprojekt inom sitt område. Anslag beviljas till samarbetsområdenas forskningskommittéer för användning under en viss tid, och den tidsperioden avgör också att finansieringen är tillgänglig för forskare för den användningstid som definieras i forskningskommitténs finansieringsbeslut.

Ett välfärdsområde som upprätthåller en sjukvårdsenhet, ett statligt mentalsjukhus eller en tjänsteleverantör som regleras av social- och hälsovårdsministeriets förordning, kan ansöka om medel för en hälsoundersökning.

Ansökning om statlig forskningsfinansiering

Ansökningstiden för 2024 års forskningsfinansiering inleds den 14.8.2023 och avslutas måndagen den 4.9. 2023 klockan 15.45.