Hoppa till huvudinnehåll

Du kan göra en anmälan om en vuxen person (personen över 18 år) eller en äldre person (över 65 år) som behöver socialservice när personen är uppenbart oförmögen att ta ansvar för sig själv, sin hälsa eller säkerhet. Du kan också ta kontakt för bedömning av stödbehovet, när du ber om hjälp i din egen situation, du har samtycke av den person som behöver stöd eller du har vårdnadshavarens eller barnets tillstånd att ta kontakt då det är fråga om en minderårigs behov av stöd.

Kontakt med / anmälan till socialvården för bedömning av stödbehovet baserar sig på 35 § i socialvårdslagen (30.12.2014/1301).