Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Öppettider och kontaktuppgifter

Vanligtvis finns det en stor mängd gods på en brandfarlig eller olycksriskplats, som i händelse av brand orsakar brand.

Fyll i dina kontaktuppgifter noggrant i aviseringen. Vi kommer att kontakta dig när vi behöver mer detaljerad information angående tillkännagivandet.