Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta skolans elevvård per telefon. Kontakt kan tas antingen eleven själv eller hens vårdnadshavare.

Skolhälsovården ger dig stöd i alla frågor som gäller ditt barns hälsa, välbefinnande samt tillväxt och utveckling.

Ditt barn får stöd och hjälp av skolkuratorn när det uppstår problem i skolgången eller till exempel i frågor som gäller kompisförhållanden, livskompetens och självständighet. Skolkuratorn är dessutom ett stöd i förändrings- och krissituationer som berör er familj.

Skolpsykologen ger stöd i frågor som gäller välbefinnande, skolgång och lärande. Skolpsykologen kan i synnerhet vara till hjälp om det behöver utredas utmaningar i lärandet.