Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänster i enlighet socialvårdslagen

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Med denna ansökan ansöker man om färdtjänst i enlighet med § 23 i socialvårdslagen. Service som stöder rörligheten ska ordnas för personer som har långvarig nedsatt rörelseförmåga och som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak. Syftet med servicen är att stöda möjligheter till ett självständigt liv i ett eget hem. Stödet är en inkomst- och förmögenhetsbunden förmån.