Hoppa till huvudinnehåll

Journalhandlingar gällande den vård en avliden person fått under sin livstid

Öppettider och kontaktuppgifter

Uppgifterna i journalhandlingarna är sekretessbelagda också efter en patients död. En avliden persons patientuppgifter kan överlämnas endast i den utsträckning det är nödvändigt för utreda eller tillgodose viktiga intressen eller rättigheter för den person som begär dem. Den som begär uppgifter har inte rätt att få tillgång till den avlidnes patientjournaler utan begränsningar. Ändamålet (grunden för överlämnandet) ska alltid nämnas i begäran.

Begäran kan göras på blanketten ”Begäran om utlämnande av uppgifter om en avliden” eller fritt formulerat.