Hoppa till huvudinnehåll

Den svenskspråkiga KUR serviceenheten i Pargas erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för vuxna personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar i hela Finland. Dessutom erbjuds undersökning och vård oberoende av en persons vilja enligt specialomsorgslagen samt undersökningsperioder för barn (under 18 år). Till enheten hör även individuellt utformad dagverksamhet. Gällande förfrågningar om plats på enheten kontakta ledande socialarbetare.

Servicen innehåller bl.a. diagnosticering, utredningar och kartläggningar, kontroll och utvärdering av läkemedelsbehandlingar, terapeutbedömningar, terapier och utredning av kommunikation och hjälpmedel.

Enhetens personal arbetar mångprofessionellt och består av sjukskötare, handledare och vårdare. Enheten har ett nära samarbete med EUC:s multiprofessionella team bestående av läkare, psykolog, socialarbetare, psykiater, barnläkare, ögonläkare, tandläkare, ergoterapeut, fysioterapeut, talterapeut, musikterapeut, nepsyhandledare och habiliteringshandledare.