Hoppa till huvudinnehåll

Svenska expert- och utvecklingscentret, (EUC)

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Kårkullavägen 142
21610 KIRJALA

Öppettider

,

Avvikande öppettider

24.6.2024–11.8.2024 Ordnas endast överenskomna vårdperioder på KUR för närståendevård/intervallvård. Krisperioder vid KUR ordnas i mån av möjligheter.
6.59–16.00

Svenska expert- och utvecklingscentret, beläget i Pargas, Kirjala, erbjuder svenskspråkiga tjänster inom krävande funktionshinderservice i hela Finland. EUC:s huvudsakliga uppgift är att erbjuda service till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, närstående och professionella. EUC tjänster och service utgår från servicetagarens behov och önskemål i syfte att bidra till en välfungerande vardag och ett gott liv för servicetagaren och servicetagarens nätverk.

EUC:s mångprofessionella expertkunskap erbjuds bl.a. i form av rehabiliteringsplaner, stöd för alternativ kommunikation, stöd vid utmanande beteende, multiprofessionellt stöd för behandling av fetma och övervikt, specialfamiljearbete, psykologtjänster, specialläkartjänster och fortbildning. Vidare erbjuds kris-, undersöknings- samt rehabiliteringsperioder, undersökning och vård oberoende av en persons vilja enligt specialomsorgslagen och särskilt krävande boendeservice vid KUR-enheten.