Hoppa till huvudinnehåll

Föregripande barnskyddsanmälan

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet ska de anmälningspliktiga personerna utan hinder av sekretessbestämmelserna före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan.

Föregripande barnskyddsanmälan baserat på barnskyddslagen 25 c § (13.4.2007/417).

För att registrera anmälan behöver vi några personliga uppgifter. Uppgifter behövs för att utreda klientes situation och för att nå anmälaren för att få eventuella tilläggsuppgifter.

För att nå klienten och för att reda ut situationen behöver vi kontaktuppgifterna till den person som gör anmälan. Vi ber att foga telefonnumren till anmälan (när det gäller en minderårig även telefonnumret till vårdnadshavaren), ifall anmälaren känner till dem.

Hemort för förälder som väntar barn (Obligatoriskt fält)
Personuppgifter (den som anmälan gäller)
Namn på person som väntar barn (Obligatoriskt fält)
Personbeteckning
Postadress
Telefonnummer
Namn på barnets kommande andra förälder
Personbeteckning
Postadress
Telefonnummer
Man har informerat om den föregripande barnskyddsanmälan
till den som väntar barn (Obligatoriskt fält)
till den kommande andra föräldern (Obligatoriskt fält)
Innehåll i föregripande barnskyddsanmälan (grundad orsak till anmälan) (Obligatoriskt fält)
Utförda och pågående hjälp- och stödåtgärder
Den som gör anmälan
Namn (Obligatoriskt fält)
Tjänsteställning / yrkesbeteckning
Verksamhetsställe
Postadress
Telefon (Obligatoriskt fält)