Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om stödtjänster för äldre

Tällä hakemuksella haetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisia tukipalveluja. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka tukevat henkilön kotona asumista ja selviytymistä jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.
Anmälarens hemkommun (Obligatoriskt fält)
Sökandens uppgifter
Efternamn och alla förnamn (Obligatoriskt fält)
Personbeteckning
Telefon
Hemadress, postnummer och postanstalt
E-post
Boende
Nära anhörig eller kontaktperson
Efternamn och alla förnamn
Telefon
E-post
Klient i stöd för närståendevård
Klient i regelbunden hemvård
Stödtjänst som jag ansöker om

Villkor för beviljande av servicen

  • 1300 € brutto månadsinkomst (1 person i hushållet)
  • 1900 € brutto månadsinkomst (2 personer i hushållet)