Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Anmälningsskyldighet: räddningslagen (379/2011) 42 §

Om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta välfärdsområdets räddningsmyndighet om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsidkare enligt 18 § 2 mom. som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda. Utöver detta har varje medborgare rätt att vid behov göra en anmälan om risk för brand eller risk för olycka.

I brådskande nödsituationer görs anmälan alltid till det allmänna nödnumret 112.

Vanligen finns det i objektet där det finns en brandrisk eller en risk för olycka en stor mängd saker, som vid en eventuell brand orsakar en kraftig och snabb spridning av branden. En stor mängd saker kan i värsta fall dessutom hindra en invånare att avlägsna sig eller försvåra räddningspersonalens agerande. I objekten fattas det också ofta en fungerande brandvarnare, som i ett så tidigt skede som möjligt upptäcker en begynnande brand och varnar personerna i lokalen och grannarna. Andra exempel på en bostad med risk för brand eller för olycka:

  • Saker förvaras på spisen, i ugnen eller i omedelbar närhet till en eldstad.
  • Saker förvaras eller kläder torkas i omedelbar närhet till bastuugnen.
  • Det finns bristfälliga elinstallationer eller elapparater i bostaden.
  • Upprepade tillbud, som kan visa sig bland annat som spår av brand.
  • Bristfälliga/blockerade passager.
  • Fyll omsorgsfullt i dina kontaktuppgifter i anmälan. Vi kontaktar dig när vi behöver noggrannare information i anknytning till anmälan.

Observera att utförande av brandsyn grundar sig på räddningslagen.

Rökning inomhus eller användning av rusmedel överskrider inte ensamt anmälningströskeln.

Kommun som anmälan gäller
Uppgifter i anmälan (Obligatoriskt fält)
Postadress (Obligatoriskt fält)
Invånarens namn (Obligatoriskt fält)
Telefonnummer
Eventuell varnande information (t.ex. aggressiv invånare, husdjur etc.)
Tilläggsinformation (t.ex. dörrkod till nedre dörren)
Anmälarens uppgifter (Obligatoriskt fält)
Namn (Obligatoriskt fält)
Tjänsteställning / yrkesbenämning (Obligatoriskt fält)
Enhet (Obligatoriskt fält)
Vilken?
E-postadress (Obligatoriskt fält)
Telefon (Obligatoriskt fält)
Ytterligare information
Orsaker som ledde till kontakten / anmälan
Beskriv brandrisken eller risken för olycka som du har upptäckt med egna ord (Obligatoriskt fält)
Välj en siffra 1-6 som motsvarar situationen (Obligatoriskt fält)
Det är stökigt med föremål på borden och golvet.
Det är stökigt med stora mängder föremål på borden och golvet.
Det är mycket stökigt med mycket stora mängder föremål på borden och golvet.
Tavaroita röykkiöittäin pöydillä ja lattialla.
Bostaden är full med föremål halvvägs upp till taket.
Huoneisto kattoon asti aivan täynnä tavaraa.

Alla anmälningar behandlas i den ordning de kommer in. Invånaren informeras om brandsynen innan den utförs.

Observera att personen som gör anmälan inte automatiskt har rätt att få information om hur behandlingen framskrider.