Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt till familjerådgivningen

Med den här blanketten kan du kontakta familjerådgivningen på ditt bostadsområde.

Hemkommun (Obligatoriskt fält)
Person/personer som ditt ärende berör
Namn och födelsedatum (Obligatoriskt fält)
Namn och födelsedatum
Telefonnummer (Obligatoriskt fält)
Kontakttagarens namn (Obligatoriskt fält)
Kontakttagarens namn (Obligatoriskt fält)
Om du representerar en myndighet, skriv dina kontaktuppgifter här
Om du representerar en myndighet, skriv dina kontaktuppgifter här
Namn på föräldrarna och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer) (Obligatoriskt fält)
Namn på föräldrarna och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer) (Obligatoriskt fält)
Barnets vårdnadshavare (Obligatoriskt fält)
Barnets vårdnadshavare (Obligatoriskt fält)
Välj det alternativ som passar bäst (Obligatoriskt fält)
Välj det alternativ som passar bäst (Obligatoriskt fält)
Namn på barnet/barnen och födelsedatum (Obligatoriskt fält)
Namn på barnet/barnen och födelsedatum (Obligatoriskt fält)
Vilka ärenden önskar du att få hjälp med? (Obligatoriskt fält)
Vilka ärenden önskar du att få hjälp med? (Obligatoriskt fält)
Utöver de ovanstående, har du oro för följande ärenden i din familj
Utöver de ovanstående, har du oro för följande ärenden i din familj
Barnet/familjen får för närvarande hjälp av följande arbetstagare/aktörer
Barnet/familjen får för närvarande hjälp av följande arbetstagare/aktörer
Vem önskar du att kallas till det första besöket? (Obligatoriskt fält)
Vem önskar du att kallas till det första besöket? (Obligatoriskt fält)
Jag är intresserad av ett engångsbesök (= ett möte med en arbetstagare hos familjerådgivningen och ett uppföljningssamtal, i vilket man funderar över behovet av fortsatt arbete)
Jag är intresserad av ett engångsbesök (= ett möte med en arbetstagare hos familjerådgivningen och ett uppföljningssamtal, i vilket man funderar över behovet av fortsatt arbete)