Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:

Arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning är en form av socialservice där du får bekanta dig med arbetslivet och utveckla färdigheter som behövs i arbetet. Arbetsverksamheten kan genomföras till exempel vid ett aktivitetscentrum.

För vem?

Tjänsten är avsedd för partiellt arbetsföra samt arbetsoförmögna personer vars utkomst i huvudsak baserar sig på förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler

Pajalan toimintakeskus, Uusikaupunki