Hoppa till huvudinnehåll

Barnrådgivningstjänster

Nyckelord:

På barnrådgivningen följer vi upp ditt barns tillväxt och utveckling och vi sköter barnets vaccinationer från spädbarnsåldern ända till att skolan börjar. Vi stöder din familj i olika frågor som gäller barnets utveckling, uppfostran och vård. På barnrådgivningen får du dessutom stöd i frågor som gäller parförhållande och andra människorelationer. På barnrådgivningen stöder vi hela familjen att upprätthålla hälsa och välbefinnande.

Ditt barns rådgivningsbesök genomförs som hälsovårds- och läkarmottagningsbesök eller till exempel som grupp- och öppna rådgivningsbesök. Om ditt barn deltar i småbarnspedagogik, kan vi samarbeta med småbarnspedagogiken. Det här samarbetet genomförs till exempel i samband med ditt barns ålderskontroller, då vi kan dra nytta av iakttagelser som gjorts i småbarnspedagogiken om ditt barns tillväxt och utveckling. Rådgivningen samarbetar dessutom med munhälsovården och vid behov till exempel med terapeuter inom olika områden, psykologer och familjerådgivningen.

Kontakta barnrådgivningen om du behöver stöd och information om till exempel följande:

  • barnets tillväxt, utveckling och hälsa
  • barnets välbefinnande
  • hälsoundersökning av barnet
  • barnets vaccinationer
  • föräldraskap
  • parförhållande

Om du behöver service i något annat ärende, hjälper vi dig till rätt service och rätt yrkesperson.

För vem?

Alla barn under skolåldern och deras föräldrar har rätt till barnrådgivningsbyråns tjänster.

Gör så här

Alla barn under skolåldern och deras vårdnadshavare har rätt till barnrådgivningstjänster.

Barnrådgivningarna betjänar med tidsbokning vardagar och servicen är avgiftsfri.

Servicekanaler

Äitiysneuvola, Paimio

Barnrådgivning, Paikkari, Reso

Barnrådgivning, Pargas

Barnrådgivning, Petäsmäki, Reso