Hoppa till huvudinnehåll

På familjerådgivningsbyrån får du hjälp och stöd för barnets och den ungas tillväxt och utveckling, ditt eget föräldraskap, parförhållandet samt familjens övriga sociala relationer och välbefinnande. Du kan komma till familjerådgivning ensam, med din partner och/eller ditt barn. Efter kontakten bokas en tid till familjerådgivningen för det första mötet. Under mötet diskuterar och utreder vi ditt barns och din familjs helhetssituation samt gör tillsammans en plan för hurdant stöd ni bäst skulle ha nytta av.

Kontakta familjerådgivningsbyrån om

  • du behöver stöd som förälder för att orka och i frågor som gäller uppfostran av ditt barn
  • om du är gravid och du funderar på föräldraskapet och hur syskon anpassar sig
  • spädbarnsvardagen känns betungande
  • barnet eller den unga i din familj har problem hemma, på daghemmet, i skolan eller med kompisarna
  • du är orolig för ditt barns beteende eller utvecklingen av känslolivet
  • det finns konflikter mellan familjemedlemmarna
  • familjens situation eller människorelationerna har drabbats av någon förändring eller någon förlust
  • du vill ha stöd i frågor som gäller parförhållandet
  • du vill diskutera skilsmässa eller föräldraskap efter skilsmässan
  • du vill ha stöd i bonusfamiljens vardag, parförhållande och föräldraskap

Om du behöver service i någon annan fråga, hjälper vi dig till rätt service och rätt yrkesperson.

Det lönar sig att ta kontakt om problem som har med barnet, föräldraskapet eller familjesituationen att göra.

Familjerådgivningen betjänar barnfamiljer med barn mellan 0 och 18 år.

Du kan bli kund på familjerådgivningsbyrån genom att själv boka tid eller till exempel hänvisad av barnrådgivningen eller småbarnspedagogiken. Tjänsten är avgiftsfri.

Vad kostar det?

Tjänsten är avgiftsfri.

Gör så här

Det lönar sig att ta kontakt om problem som har med barnet, föräldraskapet eller familjesituationen att göra.
Familjerådgivningen betjänar barnfamiljer med barn mellan 0 och 18 år.
Du kan bli kund på familjerådgivningsbyrån genom att själv boka tid eller till exempel hänvisad av barnrådgivningen eller småbarnspedagogiken.

Servicekanaler

Åbo stads familjerådgivning

Familjerådgivning, Kimitoön och Pargas

Paraisten Perhekeskus, Parainen