Hoppa till huvudinnehåll

Hemservice för barnfamiljer

Nyckelord:

Inom hemservicen för barnfamiljer får du stöd för att klara vardagen och stärka resurserna i en situation där dina egna resurser försvagas eller där familjesituationen är betungande på annat sätt.

Från hemservicen för barnfamiljer får din familj stöd till exempel i situationer som gäller vård och omsorg av barn och för att skapa och upprätthålla hemmets vardagsrutiner. Du får handledning och stöd i praktiska hemarbeten som din familj behöver, till exempel när det gäller att tillaga måltider, att hålla hemmet städat och rent eller tvätt. På hemservicen för barnfamiljernas får du vid behov stöd och hjälp med att uträtta ärenden under familjens läkarbesök och kontakt med myndigheter. Du kan själv ta kontakta eller tillsammans med din partner.

Det första mötet sker hemma hos din familj, då vi genom att tillsammans diskutera, bedömer och gör upp en plan för de tjänster som bäst lämpar sig för er familj. Hemservicen för barnfamiljer arbetar i regel i ert hem. Vid behov sker samarbete också med andra anställda som stöder din familj.

Hemservicen för barnfamiljer är rätt plats att kontakta om det finns barn under 18 år i din familj och du behöver stöd till exempel i följande situationer:

  • nedsatt funktionsförmåga på grund av förlossning, sjukdom eller skada
  • utmattning
  • krissituation
  • utmanande livssituation
  • belastande vardag
  • annan särskild livssituation, såsom flerlingsfamilj eller barn med funktionsnedsättning

Om du behöver service i någon annan fråga, hjälper vi dig till rätt service och rätt yrkesperson. Ta gärna kontakt – det lönar sig att ta kontakt om all oro som gäller barn och familjesituation.

Hemservicen för barnfamiljer är i regel tillfällig och behovsprövad. Vid behov kan tjänsten också beviljas för en längre tid: innehållet och detaljerna i servicebehovet bedöms med dig under arbetes gång.

Vad kostar det?

Kortvarig hemtjänst för barnfamiljer kan beviljas antingen som en tjänst som tillhandahålls av kommunen eller genom servicecheck. Vid användning av servicechecken kan du själv välja tjänsteleverantör, och er självrisk blir familjens eget ansvar. Om du är berättigad till servicecheck kan du fråga din egna arbetstagare om detaljer som rör det.

Gör så här

Barnfamiljers hemservice genomförs för närvarande på olika sätt i välfärdsområdets kommuner. Du kan få tjänsten genom att kontakta barnfamiljernas hemservice direkt eller genom en bedömning av tjänstbehov riktad till barnfamiljer.

Servicekanaler