Hoppa till huvudinnehåll

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Nyckelord:

Utkomststödet är avsett som ett tillfälligt stöd och är den form av stöd som beviljas i sista hand. Grundläggande utkomststöd söks från FPA.

Välfärdsområdets socialtjänster beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för särskilda eller exceptionella situationer eller behov. Som särskilt behov eller särskild omständighet kan betraktas t.ex. långvarigt utkomststöd (minst ett halvt år), långvarig svår sjukdom (har varat i minst ett år) samt särskilda behov i anslutning till barnens hobbyverksamhet.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja din eller din familjs sociala trygghet och förmåga klara sig på egen hand, samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Förebyggande stöd kan beviljas om det är nödvändigt för att förbättra din livssituation eller lindra svårigheter, till exempel om din ekonomiska situation plötsligt försämras.

För vem?

Servicen är avsedd för personer som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd. För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd måste du först ha ett positivt eller negativt beslut om grundläggande utkomststöd från FPA.

Gör så här

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd från socialtjänsterna i ditt välfärdsområde om du har särskilda utgifter som inte täcks av det grundläggande utkomststödet. Bilagorna som behövs till ansökan varierar från fall till fall och beror också på utkomststödets användningsändamål.

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler

Kaarinan sosiaalipalvelut