Hoppa till huvudinnehåll

Mödrarådgivningstjänster

Nyckelord:

På mödrarådgivningen tryggar vi din, ditt barns och hela familjens hälsa och vi stöder vid förberedelser för det framtida föräldraskapet. Under graviditeten besöker du hälsovårds- och läkarmottagningen. Ultraljudsundersökningar och fosterscreening görs under graviditeten, och det är frivilligt att delta i dessa.

Maken eller en stödpersonen är alltid välkommen med på rådgivningsbesök. För dem som väntar sitt första barn finns det familjeförberedelse.

Ta kontakt med mödrarådgivningen om du behöver stöd och information om till exempel följande:

• förlossning

• föräldraskap

• erkännande av faderskap

• amning

• att vara gravid ensam

• sexualitet under och efter graviditeten

• psykiskt välmående

• parförhållande

Om du behöver service i något annat ärende, hjälper vi dig till rätt service och rätt yrkesperson.

Ta kontakt med rådgivningen i din boendekommun när din mens har uteblivit och du har gjort ett positivt graviditetstest.

Mödrarådgivningens tjänster är avsedda för alla familjer som väntar barn. Mödrarådgivningstjänsterna tillhandahålls med tidsbokning vardagar och tjänsterna är avgiftsfria.

För vem?

Mödravårdsklinikernas tjänster är avsedda för alla familjer som väntar barn. Mödrarådgivningen bedrivs enligt överenskommelse på vardagar och tjänsten är kostnadsfri.

Gör så här

Kontakta rådgivningscentralen i din kommun när du har fått mens och du har tagit ett positivt graviditetstest.

Servicekanaler

Åbo Svenska rådgivningen, Åbo

Äitiysneuvola, Aura

Äitiysneuvola, Koski Tl

Äitiysneuvola, Lieto

Äitiysneuvola, Loimaa