Hoppa till huvudinnehåll

Patientombudens tjänster

Nyckelord:

Om du är missnöjd med den service, vård eller det bemötande du har fått kan du kontakta patientombuden.

Patientombuden ger råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen). Därutöver ger patientombuden råd till patienten eller patientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående samt bistår vid behov med att framställa en anmärkning.

Patientombuden ger också råd om hur du ska gå tillväga vid bland annat

  • klagomål
  • omprövningsbegäran
  • besvär
  • skadeståndsyrkande
  • ersättningsyrkande som gäller patient- eller läkemedelsskador
  • inledande hos en behörig myndighet av något annat ärende som gäller patientens rättsskydd inom hälso- och sjukvården.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

För vem?

Patientombuden tar inte ställning till patientens vård eller till medicinska vårdbeslut och bedömer inte heller om det har skett patientskada i vården. Patientombuden kan inte vara patientens ombud eller företräda patienten i domstol.

Patientombudsverksamheten styrs av lagen om patientombud och socialombud (739/2023).

Gör så här

Kontakta patientombuden i Egentliga Finlands välfärdsområde per telefon eller datasäkert via tjänsten Suomi.fi.

Servicekanaler

Patientombud