Hoppa till huvudinnehåll

Patientombudsman

Nyckelord:
Om du är missnöjd med den tjänst inom hälsovården som du fått, din vård eller ditt bemötande, får du råd och hjälp från patientombudsmannen.

Patientombudsmannen hjälper dig att utreda problemet inom din vård. Patientombudsmannen ger också råd och hjälp i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patienskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder tjänsten från och med 1.1.2023.

Krav

Patiensombudsmannen tar inte ställning till de mediciniska vårdbesluten. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till huruvida ett vårdfel har inträffat i vården. Patientombudsmannen kan inte verka som patientens ombudsman eller representera patienten i domstol. Patientombudsmannens verksamhet styrs av lagen om patientens ställning och rättigheter.

Anvisning

Kontakta patientombudsmannen i din kommun eller i ÅUCS-sjukhustjänster.

Servicekanaler

Pääterveysasema, Salo