Hoppa till huvudinnehåll

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Nyckelord:

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsett för långtidsarbetslösa eller för personer som på annat sätt befinner sig i en svår situation på arbetsmarknaden. Målet är att förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och att stärka hens livshantering.

För att kunna delta i en rehabiliterande arbetsverksamhet krävs en aktiveringsplan eller en multiprofessionell sysselsättningsplan där klientens servicebehov definieras. Planen utarbetas i samarbete med klienten, arbets- och näringsbyrån eller arbetsförmedlingen i den kommunala pilotverksamheten och socialservicen i klientens boendekommun.

För vem?

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för långtidsarbetslösa.

Gör så här

Kontakta Varhas sysselsättningsfrämjande tjänster i ditt närområde om du är intresserad av att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Servicen kan också ordnas med servicesedel.

Servicekanaler

Someron työpaja (Jukolantie)

Someron työpaja (Tehdaskuja)

Sosiaalitoimisto, Aura