Hoppa till huvudinnehåll

Talterapi

Nyckelord:

Inom talterapitjänsterna rehabiliterar vi störningar i tal, språk, kommunikation, sväljning och röst. Vi ger också allmän rådgivning om kommunikationsstörningar. Störningarna kan till exempel gälla fördröjd talutveckling, störning i språk- och talutvecklingen, otydligt tal, artikulationsfel, stamning, eller utmaningar i tal och kommunikation hos personer inom autismspektrumet. När det gäller vuxna och äldre kan talterapi vara till hjälp vid afasi eller dysartri som beror på en cirkulationsstörning i hjärnan, vid svårigheter att svälja, kommunikationsstörningar som beror på en framskridande neurologisk sjukdom, röststörningar samt störningar i talets smidighet. En talterapeut bedömer behovet av talterapi samt hur lång rehabilitering som behövs och när den inleds.

Målen för terapin planeras utifrån dina behov tillsammans med dig och dina närstående. För att uppnå målen är det viktigt att också träna hemma utöver träningen tillsammans med talterapeuten.

Vad kostar det?

Avgiften grundar sig på anvisningarna för kundavgifter inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

För vem?

Du behöver en remiss för att få talterapi. Personer i arbetsför ålder och äldre personer får remiss från sin hälsostation eller från till exempel sjukhustjänsterna. Barn och ungdomar får remiss från rådgivningsläkaren, skolläkaren eller läkaren vid studerandehälsovården.

Gör så här

Kontakta rådgivningen eller skolhälsovården (barn) eller hälsovårdscentralen (vuxna) i din boendekommun.

Servicekanaler

Hälsostation, Pemar

Liedon pääterveysasema, Lieto

Paraisten Perhekeskus, Parainen

Pargas hälsostation, Pargas

Puheterapia, Lieto, Marttila, Koski tl

Puheterapia, Naantali