Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt boende för äldre, korttidsvård

Nyckelord:

Det finns möjlighet till kortvarigt serviceboende dygnet runt, dvs. korttidsvård eller tillfällig vård, om du bor hemma och vårdas av din närståendevårdare eller någon annan närstående och du behöver stöd för att upprätthålla självständighet och funktionsförmåga. Målet med korttidsvården är att stödja boende hemma så länge som möjligt.

Kortvarig vård är planmässig och kan genomföras antingen regelbundet eller tillfälligt. Regelbunden korttidsvård kan erbjudas när närståendevårdarens ork stöds och närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar ordnas. Kortvarig vård kan också ordnas snabbt till exempel på grund av närståendevårdarens plötsliga insjuknande, om det har en avgörande inverkan på hur du klarar dig hemma. Korttidsvården kan genomföras i alla serviceformer.

Regelbunden korttidsvård är återkommande rehabiliterande vård som är avsedd för

• ordnande av närståendevårdares lagstadgade lediga dagar

• stöd för boende hemma hos klienter inom regelbunden hemvård utifrån bedömning av servicebehovet

Tillfällig korttidsvård kan ordnas på basis av individuella behov till exempel

• som bedömningsperiod vid bedömning av servicebehovet

• som period i rehabiliteringssyfte t.ex. när du skrivs ut från sjukhuset

• tillfälliga behov t.ex. vårdrelaterade orsaker för äldre som krisplatser på socialjouren

Korttidsvården är avsedd att stödja äldre personers möjligheter att klara sig hemma.

Vad kostar det?

För tjänsterna tas det ut en klientavgift som välfärdsområdet bestämmer.

För vem?

Man hänvisar till tjänsterna genom att välfärdsområdet bedömer servicebehov.

Servicekanaler

Aura vårdhem

Birgittakoti, Nådendal

Hannahemmet, Kimitoön

Jaala-koti, Gustavs (Kustavi)

Kartanokoti servicehus, Pöytyä

Kartanonpuisto, Loimaa