Hoppa till huvudinnehåll

Birgittakoti, Nådendal

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Tuulensuunkatu 4
21100 NAANTALI

Postal address

Tuulensuunkatu 4
21100 NAANTALI

Öppettider

Telefon, Egentliga Finlands klienthandledning för äldre (nya klienter) på finska
måndag–fredag
9.00–15.00
Telefon, Egentliga Finlands klienthandledning för äldre (nya klienter) på svenska
måndag–fredag
9.00–12.00
Telefon, sjukskötare (Väski, Väinölä, Kailo, Kuparivuori, Kultaranta, Lietsala)
måndag–torsdag
8.00–15.00
fredag
8.00–14.00
Öppet dygnet runt

Birgittakoti är en enhet för serviceboende dygnet runt med 49 platser, som erbjuder också kortvarig rehabilitering.

I Birgittakoti finns fem team för serviceboende dygnet runt. Teamen stöder deltagandet i vardagliga aktiviteter samt den individuella dagliga rytmen med ett rehabiliterande arbetssätt. Boende har utöver sitt eget rum till sitt förfogande gemensamma, trivsamma allmänna utrymmen och matsalar, en trygg innergård samt ett gym.

Kortvarig rehabiliterande vård (15 vårdplatser) ges i Birgittakoti, Lietsala eller Kultaranta. Rehabiliteringsperioderna är avsedda för personer över 65 år som bor hemma och vars funktionsförmåga är nedsatt eller löper risk att bli nedsatt på grund av sjukdom, skada eller av någon annan orsak. Det är möjligt att komma till korttidsvård också under närståendevårdarnas lediga dagar.

Birgittakotis team:

Kailo

Det finns 5 rum i Kailo. Förutom daglig vård och omsorg har boende i Kailo möjlighet att delta i olika gruppverksamheter inom rehabiliterande kortvarig vård eller dagverksamhet.

Kultaranta

I Kultaranta finns 10 +1 bostadsrum. Ett av rummen i Kultaranta är en kortvarig vårdplats. Korttidsvården är avsedd för vårdperioder i rehabiliteringssyfte för en klient som har minnessjukdom. Vårdperioderna stöder klientens funktionsförmåga och möjliggör närståendevårdarens ledighet.

Kuparivuori

Kopparberget har 11 bostadsrum. Teamet stöder funktionsförmågan, självständigheten, självständig mobilitet och livets meningsfullhet hos boende med minnessjukdom genom aktiviteter i en aktiv vardag.

Väinölä

Väinölä är avsedd för boende med stort vårdbehov. Det finns 15 rum i Väinölä. Man försöker stöda boendes resurser med hjälp av rehabiliterande arbetssätt.

Väski

Väski har sammanlagt 7 bostadsrum och ett hemtrevligt gemensamt allmänt utrymme och matsal. Boende i Väski behöver handledning och lätt hjälp i vardagliga sysslor.

Lietsala

I Lietsala finns 12 vårdplatser för rehabiliteringsperioder för dem som bor hemma och 2 platser för klienter inom den fortsatta rehabiliteringen på hälsocentralsavdelningen. Enhetens gym och innergård möjliggör utöver gruppverksamhet stödd självständig träning och utevistelse. Under perioderna har man möjlighet att delta i gruppträning och individuell handledning som leds av fysioterapeut. 

Nya klienter

Om du ännu inte är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland