Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för äldre, närståendevård

Nyckelord:

Stöd för närståendevård är ordnande av vård och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stöd för närståendevård en helhet som omfattar nödvändiga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service som stöder närståendevård. Ett avtal om närståendevård upprättas med närståendevårdaren.

Det finns fyra vårdarvodesklasser inom stöd för närståendevård. Vårdarvodesklassen beror på hur bindande och krävande vården är. Vårdarvode som betalas till närståendevårdare är beskattningsbar inkomst.

Målet med stödet för närståendevård är att stödja och möjliggöra omsorg som genomförs hemma.

För vem?

Stödet för närståendevård är en anslagsbunden socialservice, dvs. tjänsterna ordnas i den omfattning som de anslag som välfärdsområdet reserverat förutsätter och möjliggör. Stödet för närståendevård baserar sig på lagen om stöd för närståendevård (2005/937) och ändringar som gjorts i den efteråt samt de beviljandegrunder och vårdarvodesklasser som välfärdsområdesstyrelsen i Egentliga Finlands välfärdsområde godkänt samt på de verksamhetsanvisningar för stöd för närståendevård i Egentliga Finlands välfärdsområde som kompletterar dessa.

Med närståendevård avses alltid hjälp med personlig skötsel och omsorg, inte hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hjälp med hushållsarbete. Stödet för närståendevård beviljas inte om vården och omsorgen kan bättre säkras med andra tjänster än stöd för närståendevård.

Närståendevårdaren kan vara en anhörig, släkting eller annan närstående person, som är tillämplig för närståendevårdares uppdrag utgående från sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga.

Den vårdbehövandes hem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som skall tillhandahållas där.

Gör så här

Klienter över 65 år ansöker om stöd för närståendevård genom att först kontakta centraliserad kundhandledning för äldre.

När man ansöker om stöd för närståendevård ska ansökan om stöd för närståendevård fyllas i. Utöver ansökan behövs ett läkarutlåtande eller en patientjournal eller en giltig rehabiliteringsplan. När ansökan har kommit avtalar man en hembesökstid till den vårdbehövande tillsammans med den som ansöker om närståendevård för bedömning av servicebehovet inom närståendevården.

Servicen kan också ordnas med servicesedel.

Servicekanaler