Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster / stödtjänster för äldre som stöder boende hemma

Nyckelord:

Socialvårdslagen definierar som stödtjänster sådana tjänster som gör det möjligt för klienten att så självständigt som möjligt utföra aktiviteter som hör till klientens dagliga liv samt tjänster som gör det möjligt för klienten att få sådant innehåll i sitt liv som ger välbefinnande.

Som stödtjänster ordnas efter individuellt behov måltidstjänst, klädvårdstjänst, städservice, hjälp med att uträtta ärenden, tvättservice samt service som främjar eller stöder delaktighet och socialt umgänge.

Stödtjänster är ofta de första tjänsterna som en person behöver för att stöda ett självständigt liv. Med hjälp av stödtjänster kan en persons förmåga att klara sig självständigt främjas, man kan förbättra hens livskvalitet och behovet av andra tjänster kan också minskas. I Egentliga Finlands välfärdsområde prioriteras stödtjänsterna i förhållande till den regelbundna vårdtjänsten.

Vad kostar det?

För tjänsten tas det ut en klientavgift som välfärdsområdet bestämmer.

För vem?

Stödtjänster beviljas enligt individuellt behov. Behovet verifieras i samband med bedömningen av servicebehovet.

Gör så här

Du kan söka stödtjänster via klienthandledningen hos tjänster för äldre.

Servicekanaler

Sakunkulman päiväkeskus, Uusikaupunki