Hyppää pääsisältöön

Palveluverkko

Palveluverkko on Varhan suunnitelma siitä, miten sote-palveluita tuotetaan jatkossa Varsinais-Suomen alueella ja missä Varhan palvelupaikat jatkossa sijaitsevat. Kevään 2024 aikana päätöksentekoon etenee sote-keskuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma.

Kokonaisuutena Varhan palveluverkkouudistus tulee kestämään vuosia. Valmistelutyötä ja päätöksiä asiasta tehdään palvelukokonaisuuksittain:

 • sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut
 • suun terveydenhuolto
 • toimintakykyä tukevat palvelut
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • työikäisten sosiaalipalvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • erikoissairaanhoito, diagnostiikka sekä päivystys- ja ensihoitopalvelut

Palveluverkkosuunnittelussa huomioidaan seuraavat asiat:

 • Varsinaissuomalaisten asukkaiden nykyiset ja tulevat palvelutarpeet sekä väestökehitys pitkälle tulevaisuuteen, väestökeskittymien sijainti, väestön luonnolliset asiointisuunnat ja kielelliset oikeudet.
 • Sote-kiinteistöjen nykyinen sijainti, kunto ja muut ominaisuudet.
 • Lainsäädäntö, jonka mukaan sote-palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita. Palvelut voidaan kuitenkin koota suurempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi palvelun paremman saatavuuden, laadun tai kustannusten hallinnan takia.

Alustava luonnos sote-​keskusten palveluverkkosuunnitelmasta

Kyseessä on alustava luonnos sote-keskuspalveluiden palveluverkkosuunnitelmasta. Kevään 2024 aikana poliittiseen päätöksentekoon viedään esitys Varhan sote-keskuspalveluiden palvelupaikkojen alueellisesta sijainnista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tutustu materiaaleihin ja katso 15.3.2024 tilaisuuden tallenne

Ajankohtaista

Palveluverkko pohjautuu Varhan palvelustrategiaan

 • Palveluverkko on saavutettava ja koostuu kiinteistä palvelupisteistä sekä monipuolisista digitaalisista ja liikkuvista palveluista.
 • Palveluverkkoa kehitettäessä otetaan huomioon väestön ja eri asiakasryhmien tarpeet, väestön kehitys ja väestökeskittymät sekä väestön luonnolliset asiointisuunnat ja alueelliset erityspiirteet, kuten saaristoisuus ja julkisen liikenteen toimivuus.
 • Palveluverkkosuunnittelu tähtää tehokkaaseen tilojen käyttöön ja ottaa huomioon talouden reunaehdot, kiinteistöjen kunnon, henkilöstön saatavuuden sekä muun käytettävissä olevan kapasiteetin.
 • Palveluverkon muutoksissa huolehdimme asiakkaan palvelun jatkuvuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta siten, että uusi toimiva palvelu on käytössä ennen muutoksen voimaantuloa.
 • Hyvinvointialue edistää osaltaan Varsinais-Suomen ja sen eri alueiden elinvoimaa yhteistyössä kuntien kanssa.

Varhan palvelustrategia

Aluevaltuusto on päättänyt Varhan palvelustrategiasta 15.11.2023