Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Meille on tärkeää, että Varhan tiloissa ja digitaalisissa palveluissa kaikkien on vaivatonta asioida tasavertaisesti. Tarkoitus on, että asukkaat voivat käyttää tilojamme ja palveluitamme mahdollisimman laajasti riippumatta siitä, onko heillä toiminnassaan esteitä. Tarkoituksena on linjata esteettömyydestä ja saavutettavuudesta osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jota työstetään vuoden 2024 aikana.

Esteettömyys on laaja käsite. Esteettömät tilat ovat kaikille käyttäjilleen toimivia ja turvallisia. Otamme esteettömyyden huomioon tilojemme ja ympäristöjen suunnittelussa ja käyttöönotossa monen toimijan kanssa yhteistyössä. Tässä tarkastellaan tiloissamme liikkumisen lisäksi esimerkiksi näkemiseen ja kuulemiseen liittyviä asioita ja sitä, että opasteet ovat selkeitä.

Esteettömyys helpottaa arjen sujuvuutta ja on erityisen tärkeää niille, joilla on esteitiä liikkumisessa tai toiminnassaan. Teemme esteettömyysselvityksen ja -suunnitelman aina toimitilojen käyttöönoton yhteydessä. Tässä jatkamme Varhassa työtä siitä, mihin kunnissa esteettömyydestä huolehtimisessa oli päästy.

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisen ympäristön, kuten verkkopalvelun saavutettavuutta. Otamme huomioon, että kaikki pystyvät yhtäläisesti käyttämään verkkopalveluamme ja ymmärtämään niiden sisällön.