Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa. Tältä sivuilta löydät tietoa muun muassa palvelujen valvonnasta sekä sosiaali- ja potilasasiavastaavien palveluista.

Terveydenhuollon potilaana sinulla on oikeus hyvään hoitoon, hyvään kohteluun, päästä hoitoon, saada tietoa ymmärrettävällä tavalla, tietojesi salassapitoon ja itsemääräämisoikeuteen.

Sosiaalihuollon asiakkaana sinulla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Toiminnassa tulee kunnioittaa ihmisarvoasi, vakaumustasi ja yksityisyyttäsi. Asiakkaana toivomuksesi, mielipiteesi, etusi ja yksilölliset tarpeesi sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Haluatko keskustella oikeuksistasi?

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavilta saat ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon potilaan ja asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. Asiavastaava on puolueeton henkilö. Potilas- tai sosiaaliasiavastaava ei tee eikä voi muuttaa päätöksiä. Potilasasiavastaava ei ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.

Asiakaslain ja potilaslain mukainen muistutus

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä asiasta muistutuksen. Ennen muistutuksen tekoa voit keskustella ja selvittää asiaa henkilökunnan kanssa.

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus edistää potilasturvallisuutta

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Keskus tuottaa toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Ilmoitus vaaratilanteesta

Asiakas, potilas tai läheinen voi ilmoittaa nettilomakkeella vaaratilanteesta hoidon aikana. Ilmoitukset käsittelee ilmoitusta koskevan yksikön asiakas/potilasturvallisuudesta vastaava henkilö.

Tee ilmoitus vaaratilanteesta

Hoitoonpääsy

Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat. Jos et ole päässyt hoitoon lain määräämässä ajassa, voit antaa palautetta Varhan palautepalvelun kautta.  Sinulla on myös oikeus tehdä puutteellisesta hoidosta tai hoitoonpääsystä muistutus (yhteystiedot ylempänä tällä sivulla).

Anna palautetta hoitoonpääsystä

Lisätietoa:
Hoitoonpääsy sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa (tyks.fi)