Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Lupajärjestelmän mukaiset palvelut

Lupamenettelyllä järjestetyissä palveluissa asiakkailla on palvelusetelipalvelujen tapaan mahdollisuus valita itse haluamansa palveluntuottaja hyvinvointialueen hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Palvelun maksullisuus

Palvelun maksullisuus riippuu palvelusta. Osa palveluista on maksuttomia.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Hyvinvointialue päättää palvelun myöntämistavan ja kenelle palvelua voidaan myöntää. Palvelun myöntäjä vaihtelee palveluittain.

Palvelut, joita järjestetään lupamenettelynä

Lisätietoa

Halutessasi voit lukea lupajärjestelmistä lisää palveluntuottajille suunnatulta sivulta.

Tietoa palvelusetelistä palveluntuottajille