Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 2.5.2024 12.25

Hyvinvointialue etsii 30 miljoonan euron lisäsäästöjä: Aluehallitukselle esitys henkilöstön lomautuksista

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen on löydettävä 30 miljoonalla eurolla uusia talouden tehostamiskeinoja. Osana tätä aluehallitukselle esitetään henkilöstön lomautuksia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Esitys liittyy ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennakoitua heikommin kehittyneeseen taloustilanteeseen ja mittaviin säästöpaineisiin.

Valkoinen lippu lipputangossa. Lipussa on logo, jossa lukee ”Varha. Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Egentliga-Finlands välfärdsområde”. Taivas taustalla on kirkkaan sininen.

Loppuvuodesta 2023 hyväksytyssä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa tälle vuodelle oli asetettu kaikkiaan noin 49 miljoonan euron säästötavoitteet. Säästöt oli kohdennettu pääosin palvelujen ostoihin sekä aine-, tavara- ja tarvikehankintoihin.

- Suunnittelemamme toimenpiteet ostopalvelujen karsimiseksi ja tehostamiseksi eivät valitettavasti ole olleet riittäviä tai edenneet tarpeeksi. Taloutemme on kriisiytynyt. Meidän on välttämätöntä löytää uusia säästöjä, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo. 

Hyvinvointialueen suurimmat kuluerät ovat ostopalvelut ja henkilöstön palkkakulut.

- Henkilöstöön vaikuttavat toimenpiteet ovat viimesijainen keinomme. Valitettavasti tilanne on niin vaikea, että meidän on pakko etsiä nopeita säästöjä myös niistä. Emme ole onnistuneet taittamaan kulukehitystä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vaativassa vauhdissa, sanoo Martikainen.

Osa vähennettävistä ostopalveluista heijastuu henkilöstöön. Suunnitelmissa on pienentää tai poistaa henkilöstöetuuksia sekä arvioida työterveyshuollon laajuutta. Lisäksi tarkastellaan ns. eves-korvausten ja hälytysrahojen karsimista, rekrytointikieltoja sekä muutoksia henkilöstövuokraukseen. Päätöksiä näistä ei vielä ole tehty.

Lisäksi aluehallitukselle esitetään henkilöstön lomautuksia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Aluehallitus päättää asiasta 7. toukokuuta. Lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkaisivat toukokuun puolivälissä ja kestäisivät vähintään kaksi viikkoa. Lomautukset koskisivat suurta osaa hyvinvointialueen henkilöstöstä. Niiden kohdentumisesta päätetään myöhemmin.

Lomautusten vuoksi jouduttaisiin pidentämään kesän sulkuja hyvinvointialueen eri palveluissa. Lomautukset alkaisivat aikaisintaan heinäkuun puolivälissä ja jatkuisivat vaiheittain syksyyn. Yksityiskohtainen ajoitus suunniteltaisiin niin, että hyvinvointialueen asiakaspalvelu kärsisi mahdollisimman vähän. 

Aluehallitus päättää myös esityksestä, jonka mukaan tälle vuodelle varattua 1 miljoonan euron palkkojen yhdenmukaistamiseen liittyvää rahaa ei käytettäisi.

Taustaksi:

  • Hyvinvointialueen taloustilanne on kehittynyt alkuvuonna ennakoitua heikommin. Kuluvan vuoden alijäämä on kasvamassa tänä vuonna noin 162 miljoonaan euroon. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa nimetään vuosille 2024-2026 useita taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Toimet liittyvät pääosin palvelurakenteeseen ja -palveluverkkoon sekä toiminnan tehostamiseen, ja niistä muodostuu säästöä vasta pidemmällä aikavälillä.
  • Taloustilanteeseen heijastuvat myös maan hallituksen kehysriihen päätökset, joilla haetaan mittavia säästöjä hyvinvointialuetalouteen.
  • Tiedote 24.4.2024 Hyvinvointialueen talouden kehitys alkuvuonna ennakoitua heikompaa
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialueella työskentelee kaikkiaan noin 23 000 henkilöä.