Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 2.5.2024 13.56

Välfärdsområdet söker besparingar på ytterligare 30 miljoner euro: Förslag till välfärdsområdesstyrelsen om permittering av personal

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde måste hitta nya sätt att effektivisera ekonomin för att spara 30 miljoner euro. Som en delåtgärd föreslås för välfärdsområdesstyrelsen att samarbetsförhandlingar om permittering av personal inleds. Förslaget grundar sig på utvecklingen av det ekonomiska läget, som är svagare än väntat under årets första kvartal, samt på det stora spartrycket.

Vit flagga på flaggstången. Biljetten har en logotyp som lyder "Varha. Välbefinnandeområdet i det faktiska Finland. Propertika-Finlands välfärdsområde'. Himlen i bakgrunden är klarblå.

Programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet, som godkändes i slutet av 2023, har som mål att spara cirka 49 miljoner euro i år. Inbesparingarna riktas till stor del till köpta tjänster samt till anskaffning av material, varor och förnödenheter.

- De planerade åtgärderna för att minska och effektivisera köpta tjänster har dessvärre inte varit tillräckliga eller framskridit tillräckligt. Vår ekonomi är i kris. Vi måste nödvändigtvis hitta nya inbesparingar, säger välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen

De största kostnadsposterna i välfärdsområdet är köpta tjänster och personalens lönekostnader.

- Åtgärder som påverkar personalen är vår sistahandslösning. Tyvärr är läget så svårt att vi är tvungna att leta efter snabba inbesparingar även när det gäller personalen. Vi har inte klarat av att stävja kostnadsutvecklingen i den takt som krävs i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet, säger Martikainen.

Även minskningen av köpta tjänster kommer i viss mån att påverka personalen. Det finns planer på att minska eller slopa personalförmånerna samt att granska företagshälsovårdens omfattning. Därutöver granskas också de sk. eves-ersättningarna (mertidsersättning för frivilligt, kollektivavtalsenligt övertidsarbete). Rekryteringsförbud samt ändringar i personalinhyrningen övervägs också. Inga beslut har ännu fattats.

Välfärdsområdesstyrelsen kommer att föreslås att samarbetsförhandlingar om permittering av personal inleds. Styrelsen beslutar om ärendet den 7 maj. Om beslut om permitteringar fattas, inleds samarbetsförhandlingarna om permittering i mitten av maj och pågår i minst två veckor. Permitteringarna rör en stor del av välfärdsområdets personal. Beslut om hur de riktas fattas senare.

Om permitteringarna genomförs innebär det att vissa av välfärdsområdets tjänster är stängda längre än planerat under sommaren. Permitteringarna föreslås inledas tidigast i mitten av juli och pågå i etapper fram till hösten. Tidsschemat planeras så att välfärdsområdets kundservice påverkas så lite som möjligt. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar också om förslaget om att inte använda den 1 miljon euro som reserverats för i år för harmonisering av lönerna.

Bakgrund:

  • Välfärdsområdets ekonomiska utveckling i början av året var sämre än väntat. Underskottet för innevarande år förväntas öka till cirka 162 miljoner euro. Programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet innehåller flera åtgärder för 2024–2026 som ska balansera ekonomin. Åtgärderna hänför sig huvudsakligen till servicestrukturen och servicenätet samt till effektiviseringen av verksamheten, vilket ger besparingar först på längre sikt.
  • Det ekonomiska läget påverkas också i hög grad av besluten vid regeringens ramförhandlingar som eftersträvar omfattande besparingar i välfärdsområdesekonomin.
  • Pressmeddelande 24.4.2024: Välfärdsområdets ekonomiska utveckling i början av året sämre än väntat
  • Sammanlagt arbetar cirka 23 000 personer inom Egentliga Finlands välfärdsområde.