Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 20.12.2023 17.37

Hyvinvointisuunnitelmasta yhteiset tavoitteet Varhan hyvinvointityölle

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan keskiviikkona 20.12.2023 alueellisen hyvinvointisuunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi.

Kuvituskuva perhe luonto

Kolme suunnitelmaa muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa asetetaan tavoitteet lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiselle. Valmistelu on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa ja tavoitteiden etenemistä tullaan seuraamaan muun muassa osana vuosittaisia hyte-neuvotteluja.

Ratkaisuja työikäisten hyvinvointihaasteisiin

Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa on tunnistettu keskeiset työikäisen väestön hyvinvointia haastavat tekijät. Näitä ovat ylipainon ja lihavuuden kasvu, alkoholin liikakulutus, heikentynyt työkyky ja mielenterveys.

Hyvinvointisuunnitelmassa linjataan keskeisiä toimia, joilla näihin haasteisiin Varha yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa voi vastata.

- Erityisesti panostamme elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan kehittämiseen sekä mini-intervention kattavaan käyttöönottoon vuosina 2023 - 2025, kertoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Anneli Pahta.

Lapsille ja nuorille tukea varhain ja läheltä

Valtaosa varsinaissuomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta eritasoisista mielenterveysongelmista kärsiviä on lapsiväestössäkin entistä enemmän. Lasten ja nuorten palvelujen integraatiopäällikkö Sirpa Kuronen toteaa tämän olevan Varhan tärkeimpiä toiminnan kehittämiskohteita.

- Lasten ja nuorten perustason mielenterveystyötä halutaan vahvistaa ja viedä tukea ja hoitoa lähemmäs lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristöjä. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kanssa on tässä ensiarvoisen tärkeää, Kuronen korostaa.  

Ikääntynyttä väestöä kannustetaan liikkumaan

Ikääntyvän henkilön toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa avun tarvetta ja siten riippuvuutta muista ihmisistä. Toimintakyvyn heikkenemisen myötä sosiaalinen kanssakäyminen vähenee ja tähän liittyy usein yksinäisyyden tunne.

Suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemiseksi on linjattu toimia, joilla ohjataan ja kannustetaan ikääntyvää väestöä terveellisiin elintapoihin ja sekä liikkumiseen.

- On tärkeää kehittää toimenpiteitä, joilla tunnistetaan toimintakyvyn heikkenemisen riskissä olevat ikääntyvät henkilöt, toteaa ikääntyneiden palvelujen integraatiopäällikkö Kirsi Kiviniemi.

Tutustu hyvinvointisuunnitelmaan