Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.12.2023 17.47

Gemensamma mål från välfärdsplanen för Varhas välfärdsarbete

Nyckelord:

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde godkände vid årets sista sammanträde onsdagen den 20 december 2023 den regionala välfärdsplanen, välfärdsplanen för barn och unga samt planen för att stödja den äldre befolkningen.

Kuvituskuva perhe luonto

De tre planerna bildar tillsammans en helhet med mål för att främja barns och ungas, arbetsföra personers och äldre personers välbefinnande. Beredningen har gjorts i nära samarbete med kommuner och organisationer och man kommer att följa hur målen framskrider bland annat som en del av de årliga förhandlingarna om välfärds- och hälsofrågor.

Lösningar på utmaningar i välbefinnandet för personer i arbetsför ålder

I den regionala välfärdsplanen har de viktigaste utmaningarna för den arbetsföra befolkningens välbefinnande identifierats. Dessa är ökande övervikt och fetma, överkonsumtion av alkohol, nedsatt arbetsförmåga och psykisk ohälsa.

I välfärdsplanen dras riktlinjer för centrala åtgärder som Varha tillsammans med sina samarbetspartner kan svara på när det gäller dessa utmaningar.

– Vi satsar särskilt på att utveckla rådgivning om levnadsvanor och motionsrådgivning samt ett omfattande införande av miniintervention 2023 till 2025, säger Anneli Pahta, direktör för främjande av välfärd och hälsa.

Stöd till barn och unga tidigt och nära

De flesta barn och unga i Egentliga Finland mår bra, men det finns allt fler i barnbefolkningen med olika grader av psykisk ohälsa. Integrationschefen för tjänster för barn och unga Sirpa Kuronen konstaterar att detta är ett de viktigaste utvecklingsobjekten för verksamheten i Varha.

– Arbetet med psykisk ohälsa på basnivå för barn och unga ska stärkas och stöd och vård föras närmare barnens, de ungas och familjernas vardagsmiljöer. Samarbetet med småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna är ytterst viktigt i detta sammanhang, betonar Kuronen. 

Den äldre befolkningen uppmuntras att röra på sig

Försämringen av en äldre persons funktionsförmåga medför behov av hjälp och därmed beroende av andra människor. Nedsatt funktionsförmåga leder till minskat socialt umgänge och medför ofta en känsla av ensamhet.

I planen har riktlinjer dragits upp för att stödja äldre genom att ge råd och uppmuntra den äldre befolkningen till hälsosamma levnadsvanor och motion.

– Det är viktigt att utveckla åtgärder för att identifiera äldre personer vars funktionsförmåga riskerar att försvagas, säger integrationsdirektören för tjänster för äldre, Kirsi Kiviniemi.

Bekanta dig med helheten för välfärdsplanen