Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus

Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään varsinaissuomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Hyvinvointisuunnitelma rakennetaan valtuustokausittain ja sen lähtökohtana ovat strategia sekä tilasto- ja tutkimustietoon perustuva analyysi varsinaissuomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä arjen turvallisuudesta.

Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Hyvinvointikertomuksessa arvioidaan hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kuvataan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ajankohtaista tilaa.