Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 4.9.2023 09.20

Perhekeskus jalkautuu Varhan alueelle – palveluverkostoille mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhteiskehittämiseen

Avainsanat:

Perhekeskusasiaa, -ammattilaisia, ideoiden jakoa ja verkostoitumista on tarjolla seitsemällä eri paikkakunnalla, kun perhekeskuskiertue tuo maksuttomat esittely- ja koulutustapahtumat Varhan perhekeskusalueille. Kiertueen tavoitteena on koota alueen perhekeskuksen verkostoon kuuluvia toimijoita yhteen ja antaa kuvaa eri alueiden keskusten tilanteesta ja tarpeista.

Perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko vasemmalla ja Elisa Jyllikoski oikealla.

– Kiertueen ideana on tavata perhekeskusten työntekijöitä, eri alojen ammattilaisia ja perhepalveluiden kehittäjiä – tuoda alueiden ammattilaisten ja sidosryhmien kuten järjestöjen ääni kuuluville osaksi perhekeskuskehittämistä. Kiertue tarjoaa foorumin saada keskustelu Varhan tasolle, sanoo Varhan perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko.

Tapahtumiin on koottu laajasti perhekeskuksen palveluverkostoa, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Paikalla on siis ammattilaisia Varhan lapsiperheiden perus- ja erityistason sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kuntien sivistyspalveluista, lisäksi mukana on Kelan, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita.

– Perhekeskus on käsitteenä kohtuullisen uusi, jos vertaa vaikkapa neuvolan 100-vuotiseen historiaan. On vielä paljon avaamista siinä, mitä perhekeskus on ja miten perheet liittyvät tähän palvelukokonaisuuteen. Kiertue osaltaan auttaa tässä.

Perhekeskusjohto on
paikalla jokaisessa tapahtumassa

Vierailupaikkakuntia on seitsemän. Ensimmäisenä Salo (15.9.), sitten Loimaa (18.9.), Turku (22.9.), Parainen (5.10.), Naantali (26.10.), Laitila (2.11.) ja Kaarina (10.11.)

– Koska tapahtumat järjestetään näin perhekeskusalueittain, toivomme, että osallistujat hakeutuvat ensisijaisesti oman alueensa tapahtumiin, ne kun on räätälöity juuri sen perhekeskusalueen tarpeita varten, kertoo sähköisen perhekeskuksen projektiasiantuntija Elisa Jyllikoski Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.

Terhi Vierikko nostaa esiin ohjelman monipuolisuuden. Päivien ohjelmassa keskustelussa ovat paitsi lakisääteiset, mutta etenkin ennaltaehkäisevät palvelut ja järjestöjen tarjoamat lapsiperheiden palvelut. Luvassa on kattava paketti siitä, mitä juuri sillä alueella tapahtuu.

 – Kun joka alueelta on lisäksi aina perhekeskuspäällikkö paikalla, saadaan kuulla juuri sen alueen tilannekatsaus ja erityispiirteet. Saamme yhdessä laajaa käsitystä siitä, millaisten asioiden kanssa lapsiperheiden kanssa työskentelevät tällä hetkellä painivat, millaisia alueellisia eroja palvelutarpeissa on ja esimerkkejä hyvin toimivista malleista, Vierikko sanoo.

Vierikko toteaa, että käynnistyminen on eri vaiheissa jo siksikin, koska perhekeskuspalveluiden osalta yhdistyneiden kuntien koossa on melkoisia eroja. Toimintakulttuurin näkökulmasta alueilla on siis hyvin erilaiset tilanteet.

– Kussakin päivässä saa kuulla myös monenlaisen kehittämistyön tuloksia. Sähköinen perhekeskus on kiertueella keskeisesti esillä, mutta myös muuta Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kehittämistyötä tuodaan keskusteluun, Jyllikoski jatkaa.

Lisäksi kiertueella pohditaan MLL:n perhekeskusasiantuntijoiden vetämässä työpajassa alueiden palveluiden nykytilaa, jaetaan hyviksi todettuja toimintamalleja sekä pohditaan kehittämiskohteita.

Nyt Varhana on mahdollisuus
luoda sähköinen perhekeskus

Kun kuntia on 27, ei ole ollut järkevää luoda omia sähköisiä palveluita. Vierikko toteaa, että nyt yhteisenä hyvinvointialueena sähköinen perhekeskus on mahdollista luoda ja saada kynnyksettömät palvelut samalle alustalle.

– On tärkeää, että perheille on alusta, josta saa tutkittua, validoitua tietoa silloin, kun ei välttämättä tarvita fyysistä läsnäoloa perheiden palveluissa. Kiertue on yksi tapa tuoda sähköistä perhekeskusta tutuksi osana fyysistä ja verkostomaista perhekeskusta.

Alustaksi on suunniteltu muualla Suomessa hyvän vastaanoton saanutta DigiFinlandin Omaperhe.fi:tä, jonka mahdollisuuksia Elisa Jyllikoski muun muassa esittelee tapahtumassa.

– Omaperhe tarjoaa perheille tietoa ja palvelusuosituksia erilaisiin elämäntilanteisiin ja lasten ikävaiheisiin. Siihen voi kytkeä valmennuksia ja se myös ohjaa hyvinvointialueen, kunnan tai järjestöjen palveluihin. Sote- ja potilasjärjestöjen lisäksi on tärkeää saada myös taide-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta omaperheeseen.

Sähköisen perhekeskuksen mahdollisuudet ovat laajat, ja sitä on mahdollista rakentaa jatkuvasti, tarpeiden ja toiveiden mukaan niin perheille kuin ammattilaisille.

Omaperheen käyttöönoton tavoitteet kytkeytyvät vahvasti alueelliseen strategiaan, jonka mukaan turvataan asukkaille oikea-aikaiset, tarkoituksenmukaiset, sujuvat ja saavutettavat palvelut (Varsinais-Suomen hyvinvointialuestrategia 2022–2026). Myös Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen päämääränä on kehittää alueen sote-palveluista saavutettavia, oikea-aikaisia ja palvelutarpeeseen vastaavia. Sellaisia, jotka soveltuvat käytettäväksi koko hyvinvointialueella.

Tapahtumiin on ilmoittautuminen, ja jokaiseen mahtuu mukaan 75 perhekeskusten verkostoon kuuluvaa. Katso lisää ja ilmoittaudu: Sähköinen perhekeskus vierailee toiminta-alueilla.