Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 4.9.2023 10.12

Familjecentren gör besök i Varhaområdet – möjlighet för servicenätverken att nätverka och samarbeta

Nyckelord:

På sju olika orter behandlas familjecenterfrågor, idédelning och nätverkande med experter i branschen när familjecenterturnén erbjuder avgiftsfria presentations- och utbildningsevenemang i Varhas familjecenterområden. Syftet med turnén är att samla aktörer som hör till familjecentrets nätverk i området, och att ge en bild av centrets situationen och behoven i området.

Perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko vasemmalla ja Elisa Jyllikoski oikealla.

Familjecenterchef Terhi Vierikko och projektspecialist Elisa Jyllikoski.

– Idén med turnén är att möta anställda på familjecentren, yrkesfolk inom olika branscher och utvecklare av familjetjänster – att låta yrkesfolk i branschen och intressentgrupper såsom organisationer få sin röst hörd som en del av familjecenterutvecklingen. Turnén erbjuder ett forum för diskussionen på Varhas nivå, säger Terhi Vierikko, familjecenterchef i Varha.

I evenemangen samlas en omfattande del av familjecentrets servicenätverk som tillgodoser barns, ungas och familjers behov av välfärd och hjälpbehov. På plats finns alltså yrkesfolk inom social- och hälsovårdstjänster på bas- och specialnivå för barnfamiljer i Varha samt kommunernas bildningstjänster, och dessutom deltar aktörer från FPA, organisationer och församlingar.

– Familjecenter är ett relativt nytt begrepp, om man till exempel jämför med rådgivningsbyråernas 100-åriga historia. Det finns fortfarande mycket att öppna upp om vad ett familjecenter är och hur familjerna är relaterade till denna servicehelhet. Turnén för sin del bidrar till detta.

Ledningen för familjecenter är
på plats vid varje evenemang

Det finns sju besöksorter. Först Salo (15.9), sedan Loimaa (18.9), Åbo (22.9), Pargas (5.10), Nådendal (26.10), Letala (2.11) och S:t Karins (10.11)

– Eftersom evenemangen arrangeras per familjecenterområde hoppas vi att deltagarna i första hand söker sig till evenemang i sitt eget område, eftersom de är skräddarsydda just för behoven i det familjecenterområdet, berättar Elisa Jyllikoski, projektchef på det elektroniska familjecentret i Egentliga Finlands projekt Framtidens social- och hälsocentral.

Terhi Vierikko lyfter fram programmets mångsidighet. Under dagarna diskuteras förutom lagstadgade, även i synnerhet förebyggande tjänster och de tjänster som organisationer erbjuder barnfamiljer. Det kommer att bli ett omfattande paket om vad som händer i just det området.

 – När det dessutom i varje område alltid finns en familjecenterchef på plats, får vi höra en lägesrapport och om särdrag i just det området. Tillsammans får vi en bred uppfattning om vilka saker de som arbetar med barnfamiljer för närvarande brottas med, vilka regionala skillnader det finns i servicebehoven och exempel på välfungerande modeller, säger Vierikko.

Vierikko konstaterar att starten är i olika skeden beroende på stora skillnader i storleken av de sammanslagna kommunerna när det gäller familjecentertjänster. Ur verksamhetskulturens perspektiv finns det alltså mycket olika situationer i områdena.

– Under varje dag får vi också höra om resultat av mångahanda utvecklingsarbete. Under turnén är det elektroniska familjecentret centralt framme, men också annat utvecklingsarbetet inom projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral diskuteras, fortsätter Jyllikoski.

Under turnén funderar vi dessutom på nuläget i servicen i områdena i verkstäder som arrangeras av MLL:s familjecenterexperter, vi delar verksamhetsmodeller som konstaterats vara bra och funderar på utvecklingsobjekt.

Nu är det möjligt för Varha att skapa ett elektronisk familjecenter

Med 27 kommuner har det inte varit vettigt att skapa egna elektroniska tjänster. Vierikko konstaterar att det nu som gemensamt välfärdsområde är möjligt att skapa ett elektronisk familjecenter och få tjänster utan tröskel på samma plattform.

– Det är viktigt att det finns en plattform där familjer kan få tillgång till validerad forskningsinformation, när det inte nödvändigtvis behövs fysisk närvaro i tjänster för familjer. Turnén är ett sätt att göra det elektroniska familjecentret bekant som en del av det fysiska och nätverksbaserade familjecentret.

Den planerade plattformen är DigiFinlands Omaperhe.fi som fått ett bra mottagande på andra platser i Finland och vars möjligheter Elisa Jyllikoski bland annat presenterar på evenemanget.

– Omaperhe erbjuder familjer information och servicerekommendationer i olika livssituationer och i barnens olika åldrar. Till det kan man ansluta träningar och det hänvisar också till tjänster i välfärdsområdet, kommunen eller organisationerna. Förutom social- och hälsovårdsorganisationerna och patientorganisationerna är det också viktigt att få med konst-, kultur-, motions- och ungdomsorganisationernas verksamhet i Omaperhe.

Möjligheterna för det elektroniska familjecentret är omfattande, och det kan ständigt byggas ut utifrån behov och önskemål både för familjer och yrkesfolk.

Målen för införandet av Omaperhe är starkt kopplade till den regionala strategin, enligt vilken invånarna tryggas tjänster i rätt tid och tjänster som är ändamålsenliga, smidiga och tillgängliga (Egentliga Finlands välfärdsområdesstrategi 2022–2026). Syftet med projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland är också att utveckla områdets social- och hälsovårdstjänster så att de är tillgängliga, i rätt tid och motsvarar servicebehovet. Sådana som lämpar sig för användning i hela välfärdsområdet.

Det är anmälan till evenemangen, och på varje ort finns det plats för 75 personer som hör till familjecentrets nätverk. Anmälningslänken finns till exempel på Varhas webbplats under Det elektroniska familjecentret besöker verksamhetsområdena.