Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 3.10.2023 18.57

Rakenteellinen ja yhteisöllinen sosiaalityö luovat kestävää hyvinvointia: Kohtaamispaikka Olkkari

Avainsanat:

Kuka tahansa ovesta tuleekin, hänet kohdataan vertaisena. Täällä ei suvaita kiusaamista tai rumaa puhetta, vaan paikka on kaikille turvallinen pesä. Tänne on helppo tulla ja täällä on vahva vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kulttuuri. Sellainen on Kohtaamispaikka Olkkari Raisiossa.

Tyyne-Maria Malmström ja Susanne Peltola Kohtaamispaikka Olkkarissa Raisiossa.

Kohtaamispaikka Olkkarin asiakasohjaaja Tyyne-Maria Malmström (vas.) ja vastaava ohjaaja Susanne Peltola kokevat vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa erittäin tärkeäksi. – Kohtaamme hänet uteliaasti, avoimesti ja arvostavasti.

Värikäs suuri olohuonemainen tila, jossa on eri nurkkauksia ja esillä paljon kädentöitä. Kahvi tuoksuu. Seinällä on miellekarttaa siitä, mitä tila asiakkailleen merkitsee – turvaa, apua ja yhteisöllisyyttä, ystävällisiä ihmisiä ja voimaa siihen, että elämä kantaa. Raision Olkkari on kohtaamispaikka, jossa ihan kaikki kynnykset ovat matalia.

– Asiakkaillemme tärkeää on, että heidät kohdataan juuri sellaisina kuin he ovat, kaikki samanarvoisina. On myös tärkeää, että tänne voi tulla koska haluaa – saa järjestää itse erilaisia juttuja tai osallistua käynnissä oleviin ryhmiin tai tapahtumiin. Nyt meillä on esimerkiksi kerran kuussa kokoontuva roolipeliyhteisö, kertoo Olkkarissa asiakasohjaajana työskentelevä Tyyne-Maria Malmström.

– Meillä pöydässämme voi istua pitkän linjan päihdekäyttäjä. Samaan pöytään jutustelemaan voi istahtaa päiväkävelyllä ollut ikäihminen tai kädentaitaja. Siinä hetkessä kellään ei ole roolia, ollaan vain ihmisiä toisillemme.

Voimavarakeskeisiä kohtaamisen tapoja

Olkkarissa käyvät kaikenikäiset aikuiset kaikenlaisista elämäntilanteista.

– Tällaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat eroavat monin tavoin totutuista institutionaalisista tiloista, joissa esimerkiksi sosiaalitoimen asiakkaita useimmiten tavataan. Olkkarissa pyrimme osaltamme purkamaan tätä. Valtarakenteet muuttuvat, kun ovet ovat avoimet ja vastaanottohuoneen sijaan tavataan olohuoneen kaltaisessa tilassa asiakkaan ehdoin, sanoo Olkkarin vastaava ohjaaja Susanne Peltola.

Peltola itse on työssään pohtinut paljon matalan kynnyksen kohtaamispaikan merkitystä ja sen mahdollisuuksia kutsuvana, asiakkaan voimavaroja lisäävänä foorumina.

– Sosiaalihuollon yllä leijuu edelleen sitkeästi stigman ja häpeän pilvi. Asennemuutosta tarvitaan ja sen eteen jokainen työntekijä voi tehdä osansa. Jos haluamme säilyttää hyvinvointivaltion standardit sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla, meidän tulee uskaltaa resursoida entistä mittavammin matalan kynnyksen palveluihin, Peltola lataa.

Ennaltaehkäisevä ja varhain puuttuva työ ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta paino saadaan siirrettyä raskaista palveluista pois. Ennaltaehkäisyä tarvitaan silloinkin, kun jo hoidetaan jotain selkeästi esiin noussutta haastetta.

– Työmme ydin on se, miten kuulemme asiakkaan tarpeet ja asetumme hänen kanssaan vuorovaikutukseen – kohtaamme hänet uteliaasti, avoimesti ja arvostavasti.

Olkkarissa vahvistetaan yksilön lisäksi yhteisöä

Susanne Peltola kertoo, että yksi Olkkarin toiminnan peruselementeistä on mahdollistaa kaikenlaisten ihmisten kytkeytyminen yhteen: se vähentää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusta. Tunne omasta merkityksellisyydestä ja kuulluksi tulemisesta on jokaiselle ihmiselle tärkeää.

– Yhteisön voima tulee avuksi, kun resurssit ovat niukat. Työntekijöinä meidän tehtävämme on kannustaa ja tukea yhteisöä luomalla turvallinen tila, jonne ihmiset haluavat tulla. Me olemme myös valmiina auttamaan asiakkaita eteenpäin heiltä nousevien ajatusten, ideoiden ja ehdotusten kanssa, oli kyseessä sitten ryhmä, tempaus tai jokin yhteistyö- tai taideprojekti.

– Olkkarissa saa halutessaan sosiaaliohjausta ja aktiivista yhteistyötä tehdään paitsi eri viranomaistahojen myös esimerkiksi Finfamin, SPR:n, oppilaitosten sekä kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden kanssa.

Kulttuurihyvinvointi on mukana kaikessa koko ajan. Tälläkin hetkellä teemme yhteistyötä läänintaiteilijan kanssa, Tyyne-Maria Malmström kertoo.

Olkkari tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatuella työskentelyyn. Olkkari on myös opinnollistettu ja siellä voi suorittaa ammattitutkinnon.

Olkkarissa on nähty monenlaisia asiakkaiden kasvu- ja kuntoutumisprosesseja, jotka ovat aina yksilöllisiä. Malmström kertoo, että kuntoutuminen alkaa asiakaslähtöisesti ihmisen omat voimavarat ja vahvuudet huomioiden.

– Tällainen ihmisyyttä kannatteleva yhteisö on enemmän kuin osiensa summa. Se alkaa tuottaa kollektiivista huolenpitoa ja potentiaalia, jota kukaan työntekijä ei voi saada yksin aikaiseksi, Peltola maalaa.

– Loppujen lopuksi työssämme kaikkein koskettavinta, toisinaan vaikeinta ja kauneinta on ihan vain olla toisen ihmisen äärellä.

---

Fakta: Kohtaamispaikka Olkkari Raision keskustassa on ennaltaehkäisevän aikuissosiaalityön matalan kynnyksen palvelu, josta saa keskitetysti neuvontaa ja ohjausta.

Tavoitteena on edistää ja tukea ihmisten hyvinvointia tarjoamalla muun muassa viranomaisten muodostama turvaverkko, psykososiaalista tukea, käytännön ohjausta talouden- ja arjenhallintaan sekä mielekästä tekemistä, jota voi olla järjestämässä myös itse. Tärkeää on saavuttaa avun ja tuen tarpeessa olevat ihmiset varhaisen tuen periaatteella.

Päivittäinen asiakasvirta on suuri, noin 70–100 henkilöä. Asiakas ei ole sitoutunut mihinkään vaan voi itse päättää, haluaako hän käyttää tarjolla olevia palveluja omien tarpeidensa ja aikataulujensa mukaisesti.

Yhteisösosiaalityön webinaari 12.10.

Olkkarissa tehtyjä ajatelmakiviä