Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 4.10.2023 09.45

Strukturellt och gemenskapsbaserat socialarbete skapar hållbart välbefinnande: Mötesplatsen Olkkari

Nyckelord:

Vem som helst som kommer in genom dörren kommer att mötas som en jämlike. Här tolereras inte mobbning eller fula ord, utan platsen är ett tryggt bo för alla. Det är lätt att komma hit och här finns en stark kultur av interaktion och gemenskap. Sådan är mötesplatsen Olkkari i Reso.

Tyyne-Maria Malmström ja Susanne Peltola Kohtaamispaikka Olkkarissa Raisiossa.

Klienthandledare Tyyne-Maria Malmström (till vänster) och ansvarig handledare Susanne Peltola.

Ett färgglatt stort vardagsrumsliknande utrymme med olika skrymslen och vrår och massor av hantverk som finns utställda. Kaffet doftar. På väggen finns en mental karta över vad lokalen betyder för sina klienter – trygghet, hjälp och gemenskap, vänliga människor och kraft att fortsätta. Olkkari i Reso är en mötesplats där alla trösklar är låga.

– För våra kunder är det viktigt att de möts precis som de är, alla som likvärdiga. Det är också viktigt att man kan komma hit när man vill – man kan organisera saker själv eller delta i pågående grupper eller evenemang. Nu har vi till exempel en månatlig rollspelsgemenskap, säger Tyyne-Maria Malmström, som arbetar på Olkkari som klienthandledare.

– Vi kan ha en långvarig missbrukare sittande vid vårt bord. En äldre person eller en hantverkare på dagspromenad kan sätta sig vid samma bord för att prata. I den stunden har ingen någon roll, vi är bara människor för varandra.

Ett resursfokuserat bemötande

Olkkari besöks av vuxna i alla åldrar och från alla livssituationer.

– Dessa mötesplatser med låg tröskel skiljer sig på många sätt från de vanliga institutionella lokaler där till exempel klienter inom socialtjänsten oftast möts. I Olkkari försöker vi för vår del att lösa detta. Maktstrukturerna förändras när dörrarna öppnas och vi i stället för ett mottagningsrum träffas i ett vardagsrumsliknande utrymme på klientens villkor, säger Susanne Peltola, Olkkaris ansvariga handledare.

Peltola har själv funderat mycket på betydelsen av mötesplatsen med låg tröskel och dess potential som ett inbjudande och stärkande forum för klienten.

– Ett moln av stigma och skam hänger fortfarande över socialvården. En attitydförändring behövs och varje medarbetare kan göra sin insats. Om vi vill upprätthålla välfärdsstatens standard inom social- och hälsovårdssektorn måste vi våga satsa mer resurser på tjänster med låg tröskel, säger Peltola.

Förebyggande arbete och tidiga insatser är avgörande för att tyngdpunkten från tunga tjänster kan flyttas. Förebyggande åtgärder behövs även när en tydligt identifierad utmaning redan åtgärdas.

– Kärnan i vårt arbete är hur vi lyssnar på och interagerar med våra klienter – vi möter dem med nyfikenhet, öppenhet och respekt.

I Olkkari stärks, förutom individen, också gemenskapen

Susanne Peltola säger att ett av grundelementen i Olkkari är att göra det möjligt för alla typer av människor att förenas: det minskar upplevelsen av ensamhet och utanförskap. Känslan av att vara meningsfull och hörd är viktig för alla människor.

– Gemenskapskraften hjälper till när resurserna är knappa. Som anställda är det vår uppgift att uppmuntra och stödja gemenskapen genom att skapa en trygg plats dit människor vill komma. Vi finns också till hands för att hjälpa klienterna att gå vidare med sina idéer, tankar och förslag, oavsett om det handlar om en grupp, ett hantverk, ett samarbete eller ett konstprojekt.

– Olkkari erbjuder socialrådgivning om man så önskar, och ett aktivt samarbete sker inte bara med olika myndigheter utan även med exempelvis Finfam, FRK, utbildningsinstitutioner samt kultur-, välfärds- och idrottstjänster.

Kulturellt välbefinnande står i centrum för allt, hela tiden. Just nu arbetar vi också med en länskonstnär, säger Tyyne-Maria Malmström.

Olkkari erbjuder möjlighet till arbetspraktik, rehabiliterande arbete och avlönat arbete. Olkkari är också en lärlingsplats och en yrkesutbildning kan slutföras där.

Olkkari har sett ett flertal olika tillväxt- och rehabiliteringsprocesser bland sina kunder, som alltid är individuella. Malmström säger att rehabiliteringen börjar utifrån ett klientcentrerat synsätt, där man tar hänsyn till personens egna resurser och styrkor.

– En dylik mänsklig gemenskap är mer än summan av sina delar. Den börjar producera en kollektiv omsorg och potential som ingen enskild anställd kan uppnå ensam, målar Peltola.

– När allt kommer omkring är den mest rörande, ibland svåraste och vackraste delen av vårt arbete att helt enkelt vara tillsammans med en annan människa.

---

Fakta: Mötesplatsen Olkkari i centrum av Reso är en öppen socialtjänst för vuxna med låg tröskel, där invånarna kan få centraliserad rådgivning och vägledning.

Syftet är att främja och stödja människors välbefinnande genom att erbjuda ett skyddsnät av offentliga myndigheter, psykosocialt stöd, praktisk vägledning för ekonomisk- och vardagshantering samt meningsfulla aktiviteter som människor också kan hjälpa till att själva organisera. Det är viktigt att nå människor i behov av hjälp och stöd genom principen om tidig intervention.

Det dagliga kundflödet är stort, cirka 70–100 personer. Klinten är inte bunden till något, utan kan själv bestämma om hen vill använda de tjänster som erbjuds enligt sina behov och tidtabeller.

Webinarium om gemenskapsbaserat socialarbete 12.10 (på finska)