Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 23.4.2024 13.29

Sosiaali- ja kriisipäivystyksille vuosi vuodelta enemmän hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä

Avainsanat:

Hätäkeskuslaitoksen sosiaali- ja kriisipäivystykselle välittämät tehtävät ovat kasvaneet joka vuosi ja esimerkiksi vuonna 2023 määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna peräti 34 prosenttia – tehtäviä oli ensimmäistä kertaa enemmän kuin pelastuspalveluille välitettyjä tehtäviä. Kasvu on huomattu myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä.

Kaksi henkilöä seisoo auton edessä selin kameraan. He ovat pukeutuneet sosiaalipäivystyksen ammattailaisten työvaatteisiin.

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi olla yhteydessä esimerkiksi kun herää akuutti huoli lapsen tai perheen tilanteesta ja olosuhteista tai aikuisen tai vanhuksen pärjäämisestä kotona tai perheväkivaltatilanteessa.

Kasvun taustalla on ainakin se, että Hätäkeskuslaitoksen ammattilaiset tunnistavat sosiaaliset hätätilanteet yhä paremmin. Lisäksi myös monet yhteiskunnalliset ilmiöt voivat aiheuttaa akuutteja haasteita ja sosiaalisia hätätilanteita. 

− Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan mm. sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin liittyviä kiireellisiä tehtäviä. Meillä hoidetaan kaikenikäisten ihmisten asioita, mutta tehtävät painottuvat alaikäisiin ja ikäihmisiin. Toinen painopiste on kriisityö, kertoo sosiaalityöntekijä Sofia Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

Hätäkeskus välittää tehtävän sosiaalipalveluihin esimerkiksi tilanteessa, jossa alaikäinen on vailla hoitoa tai huolenpitoa, tai hän on karannut tai käyttänyt päihteitä. Ikäihmisten osalta kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa iäkäs on akuutisti avuntarpeessa. Akuuttia kriisiapua tarvitaan esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Suuri osa sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävistä on moniviranomaistehtäviä, jolloin saman tehtävän hoitamiseen osallistuu useampia viranomaisia. Tällainen tehtävä oli esimerkiksi Turun Portsan rakennuspalo muutama viikko sitten. Sosiaali- ja kriisipäivystys oli mm. järjestämässä asukkaille tilapäismajoitusta ja kriisiapua.  

Vuonna 2023 kaikista Hätäkeskuslaitoksen käsittelemistä hätäilmoituksista 1 501 000 johti tehtävän välittämiseen toimivaltaiselle viranomaistaholle. Välitetyistä tehtävistä 55 % välitettiin ensihoidolle, 33,5 % poliisille ja 6 % sosiaalipäivystykselle. Loput 5,5 % välitettiin pelastuspalveluille ja muille viranomaisille.

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7, p. 02 2626 003 

Hätätilanteessa on kuitenkin tärkeää viivytyksettä tehdä ilmoitus hätänumeroon 112.